25. marts 2021

Debatindlæg Debatindlæg

Revisorer: Dansk Folkepartis iværksætterudspil er godt nyt for dansk erhvervsliv

Dansk Folkeparti har foreslået at forøge bundfradraget på investeringer i virksomheder. Det er en god idé, skriver Gorm Boe Petersen og efterlyser et bredere udbud af finansiering for nystartede virksomheder.


Gorm Boe Petersen Politisk chef
toc@sfe.qx 4119 9163Nedenstående debatindlæg af Gorm Boe Petersen, politisk chef i FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt hos Altinget. Læs debatindlægget hos Altinget.

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv meget forskelligt. Hoteller, restauranter, nattelivet, kulturen og dele af transportsektoren lider. Andre – eksempelvis webbutikker – boomer.

Men coronaen er ikke de eneste økonomiske udfordringer for Danmark.

I de kommende år får vi væsentlig færre danske hænder på arbejdsmarkedet. De generationer, der træder ind på arbejdsmarkedet, er væsentlig mindre end dem, der træder ud. Det betyder, at produktiviteten i Danmark skal op, hvis vi vil bevare vores samlede velstand.

Og endelig er der klimakrisen, som trænger sig på. I økonom-lingo er den strengt taget ikke en krise – men en økonomisk omstilling, der trænger sig på. Som da internettet forandrede handelsmønstret i verden, eller da samlebåndet forandrede produktionsprocesser.

Iværksætteri kræver finansiering

Så der er økonomiske udfordringer nok at tage fat på for regeringen og Folketinget.

Og det helt rigtige er også blevet gjort her på kort sigt. Hånden er blevet holdt under dansk erhvervsliv, så arrene efter coronakrisen ikke bliver alt for dybe.

På lidt længere sigt er det imidlertid ikke kun coronakrisen, der udfordrer dansk erhvervsliv. Det er også udfordringerne fra de omstillinger, som vores demografi og klimaet byder os.

''Dansk Folkeparti foreslår konkret at hæve bundfradragsgrænsen til 50.000 kroner, hvilket er en markant stigning i forhold til i dag – men også en passende stigning, hvis man spørger os'', skriver Gorm Boe Petersen, politisk chef i FSR - danske revisorer.

Det kræver blandt andet finansiering at komme over erhvervslivets udfordringer.

Og her er konklusionen fra spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne af FSR, at det især er blandt de nystartede virksomheder, at finansieringsproblemerne trykker hårdest. Syv ud af ti revisorer i Danmark mener, at nystartede virksomheder har de sværeste vilkår for at finde finansiering.

Forsøg bundfradrag på investeringer i virksomheder

Derfor ser FSR - danske revisorer positivt på det iværksætterudspil, som Dansk Folkeparti præsenterede her i Altinget i forrige uge.

Især vil vi gerne kvittere for forslaget fra Dansk Folkeparti om at hæve bundfradraget for straksafskrivninger. Normalt skal en virksomhed afskrive investeringer i eksempelvis en ny maskine over en årrække. Det betyder, at selskabsskattelettelsen af investeringen også fordeles ud over en årrække.

Kan man straksafskrive mere, så betyder det, at virksomhedernes selskabsskat sænkes her og nu (men forøges tilsvarende senere). Det forbedrer dermed den umiddelbare likviditet, når man investerer i virksomhedens fremtid. Kursen kan derfor sættes mod endnu mere vækst.

Dansk Folkeparti foreslår konkret at hæve bundfradragsgrænsen til 50.000 kroner, hvilket er en markant stigning i forhold til i dag – men også en passende stigning, hvis man spørger os. Og så er det også værd at huske på, at der er positive effekter på bruttonationalproduktet, fordi produktiviteten i virksomhederne stiger i takt med investeringerne.

Iværksætterne har brug for en bred indsats

Andre dele af Dansk Folkepartis udspil har fokus på, hvordan vi kan styrke vilkårene for, at banker, familie, venner og 'business angels' kan levere finansiering til de små og mellemstore virksomheders udvikling.

En række analyser og bidrag i iværksætterdebatten har over tid fremhævet netop nødvendigheden af at styrke udbuddet af finansiering til nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Skal vi fremtidssikre dansk erhvervsliv, så kræver det en bred palet af tiltag på den finansielle side. Det er ikke kun bedre adgang til bankernes udlån, bedre vilkår for finansiering via crowdfunding eller de professionelle investorernes egenkapitalkroner, der virker.

Det er kombinationen af alle dele, der samlet skal understøtte danske virksomheders fremtid. For danske virksomheder er lige så forskellige, som danskerne er det.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber