27. januar 2020

FSR i medierne

Revisorer: Myndigheder videregav fortrolige hvidvasktip

Berlingske, 27. januar 2020


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående er et resumé. Læs hele artiklen hos Berlingske.

I flere tilfælde har myndigheder videregivet fortrolige oplysninger om underretninger om mulig hvidvask til virksomhederne, der blev underrettet om.

Administrerende direktør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, kritiserer myndighedernes ageren i sagerne.

"Oplysningerne er belagt med fortrolighed og tavshedspligt for den, der underretter, og derfor er det naturligvis et alvorligt problem både for revisorerne og andre – men også for retssikkerheden – at den slags oplysninger bliver givet videre," siger hun.

FSR - danske revisorer har opfordret SØIK til at indskærpe over for alle relevante parter, at oplysninger om, hvem der underretter, ikke kan videregives til den, der underrettes om.

Læs FSR - danske revisorers orientering om problematikken fra den 22. januar 2020.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu