02. juli 2020

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar

Revisorerklæringer på CSR-rapportering – husk vurdering af kompetencer i opgaveaccepten

Et stigende antal virksomheder har revisorerklæring på virksomhedens rapportering om samfundsansvar, bæredygtighed og klima. Revisorerne skal i opgaveaccepten huske, at opgaven kræver specialviden.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Med CSR Prisen sætter FSR – danske revisorer fokus på de bedste rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store virksomheder.

Tendensen de seneste år har været, at flere og flere af virksomhederne har en revisorerklæring dækkende hele eller dele af rapporten. I 2020 havde 27% af virksomhederne en sådan revisorerklæring, mod 20% i 2019.

Rapportering om samfundsansvar, bæredygtighed og klima er ikke et område, som sædvanligvis ligger inden for revisors generelle kompetencer. Revisorerne skal i opgaveaccepten være særlig opmærksomme på vurdering af egne kompetencer samt behovet for involvering af interne (eller eksterne) specialister – forhold, som skal dokumenteres i opgavefilen.

Vi er bekendt med, at de største medlemsvirksomheder har interne specialistfunktioner med relevante kompetencer til opgaveløsning, og som derfor deltager som en del af erklæringsteamet. Udfordringen er større hos de små og mellemstore medlemsvirksomheder, som ikke besidder disse interne specialistfunktioner, og som derfor skal involvere eksterne specialister.

Der er som sådan ikke tale om et nyt ukendt forhold, som revisorerne ikke er bekendt med eller ikke ved, hvordan det skal håndteres, idet ISA 620 Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde netop adresserer forholdet.

CSR-specialister kan være omfattet af ISA 620, som i øvrigt oplister en række eksempler på andre specialister/eksperter, som revisorerne kan gøre brug af i opgaveløsningen (ikke udtømmende):

  • værdiansættelse af komplekse finansielle instrumenter, grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, smykker, kunstværker, antikviteter, immaterielle aktiver, aktiver og passiver, der er overtaget gennem virksomhedssammenslutninger, samt aktiver, der kan have været genstand for værdiforringelse
  • aktuarmæssig beregning af forpligtelser i forbindelse med forsikringspolicer eller pensionsordninger
  • skøn over olie- og gasreserver
  • værdiansættelse af miljømæssige forpligtelser og omkostninger til rensning af grunde
  • fortolkning af kontrakter, love og øvrig regulering
  • analyse af komplekse eller usædvanlige forhold vedrørende overholdelse af skatteregler.

FSR – danske revisorer udbyder i september kurset Introduktion til samfundsansvar, FN’s verdensmål og bæredygtighed for revisorer, som blandt andet klæder deltagerne på til at kunne rådgive om og afgive erklæringer om samfundsansvar, FN’s verdensmål og bæredygtighed.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu