06. oktober 2016

Ugens kommentar 2016

Revisorerne er en vigtig del af virksomhedernes vækstformel

Kommentar, 6. oktober


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I dag finder Folketingets traditionsrige åbningsdebat sted. Bølgerne går højt om regeringens helhedsplan, hvor vækst i virksomhederne er et vigtigt element. Men væksten skabes ikke i Folketingssalen. Den skabes ude i virksomhederne, og her kommer revisorerne til at spille en afgørende rolle.

En vigtig forudsætning for vækst er, at virksomhederne investerer i udvikling og innovation. Det gør de ikke i tilstrækkeligt omfang. Danmark har et innovationsefterslæb, især blandt de mindre virksomheder. Det er en udfordring, da innovation er forudsætning for fremgang i produktiviteten og for væksten i virksomhederne.

En af forklaringerne på manglende innovation er, at virksomhederne mangler finansiering. Det gælder både den tålmodige og risikovillige kapital, det kræver at finansiere højvækst, og det gælder de bank- og driftslån, som i mange virksomheder finansierer den moderate vækst.

De politiske rammevilkår spiller naturligvis en rolle for virksomhedernes adgang til finansiering. Men revisorerne kan som virksomhedernes nærmeste rådgivere også spille en aktiv rolle.

I takt med at flere og flere virksomheder har fået nej i banken, er fokus rettet mod alternative finansieringskilder. Familien spiller fortsat en central rolle som finansieringskilde, når virksomhederne ikke kan få kredit i banken. Offentlige ordninger som eksempelvis Vækstfonden er også en mulighed, som flere og flere virksomheder har fået øjnene op for, og nye finansieringsmodeller som crowdfunding vinder mere og mere frem.

Det stiller virksomhederne i en ny situation. Nu skal de ud og præsentere virksomheden for investorer, privatpersoner eller andre, der skal overbevises om projektets levedygtighed. Derfor har virksomhederne i stigende grad brug for finansielle rådgivere, der kan bidrage til, at en sådan præsentation foregår professionelt. For uanset om det er Vækstfonden, en gruppe private investorer eller en pensionskasse, der skal investere i virksomheden, er der behov for, at det virksomheden siger om sig selv hænger sammen og er troværdigt.

Det er her revisorerne kan spille en rolle. Med den dybe og tilbundsgående indsigt i den enkelte virksomhed og det brede kendskab til dansk erhvervsliv, der følger af, at revisorerne kommer i rigtig mange virksomheder, har de et unikt udgangspunkt og kan hjælpe virksomhederne.

Ud over professionel rådgivning kan revisorerne også spille en vigtig rolle i at udbrede best practise, som de store virksomheder har lettere adgang til, men som de mange mindre virksomheder ofte er afskåret fra, men vil kunne have stor gavn af. På den måde kan revisorbranchen spille en central rolle som vækstrådgiver navnlig i forhold til SMV-virksomhederne, som ikke altid har den interne kapacitet til at arbejde systematisk med investerings- og forretningsplaner.

Netop revisorernes rolle som vækstrådgiver og finansiel rådgiver vil være temaet for foreningens SMV-forum, der holdes den 10. og 11. januar 2017 på Fyn.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu