11. maj 2017

Ugens kommentar 2017

Revisorerne leverer bedre kvalitet

Kommentar, 11. maj


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det kan give bagslag at juble for tidligt. Men der er alligevel grund til at glæde sig over resultaterne af den seneste kontrol af kvaliteten i revisorernes arbejde. Selvom Erhvervsstyrelsen i nogle sager har anlagt en ny praksis i deres vurdering af, om en forseelse er alvorlig, så er konklusionen klar: Kvaliteten er blevet markant bedre. Langt færre får en bemærkning eller bliver indbragt for Revisornævnet.

Der er ikke tvivl om, at foreningens systematiske indsats for at forbedre kvaliteten og revisionsfirmaernes investeringer i bedre kvalitetsstyring og den systematiske opfølgning har betydning for det gode resultat.

Kvalitet er alfa og omega og afgørende for omverdenens opfattelse af revisorbranchen og branchens omdømme. Derfor er kvalitet fortsat højt på foreningens agenda. Et stærkt image er fundamentet for branchens legitimitet og vital for vores evne til at agere troværdigt i det politiske system og opnå politisk indflydelse.

Vi vil derfor fortsætte det systematiske arbejde med at sikre kvaliteten i revisorernes arbejde og blandt andet gennemgå redegørelsen i detaljer for at sikre en grundig videndeling i forhold til karakteren af de fejl, tilsynet har fundet i deres kontroller. I den forbindelse er der grund til at kvittere for Erhvervsstyrelsens grundige gennemgang af de forskellige fejltyper. Det giver foreningen og vores medlemmer et godt grundlag for at forebygge fejl.

Tillid er revisorbranchens adelsmærke, og for at opnå tillid skal kvaliteten være i orden. Branchen har altid søgt at have de bedste medarbejdere, de bedste metoder og levere den bedste kvalitet til kunderne. En vigtig forudsætning er i den forbindelse, at myndighederne fokuserer på den reelle kvalitet i deres tilsynsarbejde og ikke på formalia, når den er uden betydning. Erhvervsstyrelsens nye tilsynsstrategi, hvor den mekaniske kvalitetskontrol med tjeklister, er erstattet af risikobasseret kontrol med fokus på de steder, hvor risikoen for og ved fejl er størst, er et vigtigt skridt i den retning. Det er en samfundsmæssig langt mere effektiv kontrol at rette indsatsen der, hvor de finansielle og samfunds-økonomiske konsekvenser er størst, hvis der sker fejl.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu