16. marts 2017

Ugens kommentar 2017

Revisorernes vigtige rolle i skattekontrollen

Kommentar, 16. marts


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Socialdemokratiet har med et nyt udspil lagt op til at styrke kontrollen i SKAT for at mindske den manko på et to-cifret milliardbeløb, som går uden om statskassen på grund af snyd og fejl i selvangivelserne. Revisorerne er tiltænkt en aktiv rolle i forbindelse med gennemførelse af skatte- og momstjek af virksomhedernes indberetninger. Det giver god mening at bygge videre på den forebyggende rolle revisorerne allerede i dag spiller i forhold til skattekontrollen. Og i kombination med en belønning af de virksomheder, der frivilligt lader sig kikke i kortene af en uafhængig tredjemand, vil der kunne etableres et effektivt og stærkt supplement til den myndighedskontrol, som SKAT udfører.  

Vi er enige i, at der er behov for en saltvandsindsprøjtning til SKAT for at styrke kontrollen. Det er rettidig omhu for at sikre statens skatteindtægter. SKAT siger selv, at 70.000 virksomheder bevidst forsøger at snyde i skat, men de kontrollerer kun 23.000 virksomheder og heriblandt mange lovlydige virksomheder. Det betyder, at opdagelsesrisikoen er meget lille, og at det er alt for nemt at snyde. Størstedelen af de virksomheder, der bevidst snyder, ser således ikke skyggen af en skattemedarbejder, og de er formentlig helt på det rene med, at risikoen for at blive opdaget er forsvindende lille. Det er ikke holdbart.

Vi er også enige i, at det er en fornuftig investering, at opnormere med flere ressourcer, hvis ressourcerne målrettes mod de virksomheder, der bevidst snyder og de virksomheder, der har fravalgt at få deres regnskab revideret. Men det er også en nødvendig investering. For hvad er alternativet? At lade stå til og lade milliarderne fortsætte med at fosse uden om statskassen? Det er heller ikke holdbart.

I det hele taget er det ikke holdbart, hvis der ikke er tillid til skattevæsenet. Det er en af hjørnestenene i finansieringen af vores velfærdssamfund. De seneste års mange skandalesager har desværre ført til, at tilliden til skattevæsenet har lidt et knæk. Det er der behov for at rette op på. Det er ødelæggende for tilliden, når det ser ud som om, at svindlere uhindret kan stikke af med milliarder, og når der er en opfattelse af, at det ikke har konsekvenser bevidst at forhale sit udestående med SKAT. Borgere og virksomheder har krav på en fair og ordentlig behandling, og de har krav på, at skattekontrollen er dimensioneret, så de, der bevidst snyder i skat, oplever, at der er en reel risiko for at blive opdaget.

Der er bred politisk opbakning til at sikre et stærkt skattevæsen. Folketinget vedtog med finansloven for 2017 at tilføre skattevæsenet et historisk stort beløb – næsten syv milliarder kroner til at bygge et nyt skattevæsen, til at etablere nye strukturer, til moderne og velfungerende IT-systemet og til flere medarbejdere. Det var en god, men også nødvendig beslutning.

Nu ligger der et forslag fra Socialdemokratiet til at bygge ovenpå, som indeholder den væsentlige nyskabelse, at der sættes massivt ind med målrettet kontrol mod de virksomheder, der snyder, samtidig med, at man belønner og giver fordele til de virksomheder, der overholder reglerne. Det er den rigtige tænkning. For selvfølgelig er det ikke rimeligt at lovlydige virksomheder skal konkurrere med virksomheder, der bevidst snyder.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu