17. august 2016

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Afvisning

Revisornævnet afviser klage om rådgivning i forbindelse med virksomhedsskatteordningen

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klagen vedrørte ikke arbejde i forbindelse med erklæringer med eller uden sikkerhed, som kan pådømmes, men derimod rådgivning, der ligger uden for nævnets kompetenceområde – og revisorlovgivningen for den sags skyld.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 056/2015 blev indbragt den 25. maj 2015 af en privat klager. Revisornævnet besluttede at afvise klagen den 15. marts 2016.

Revisornævnet forstod klagen således:

”1. At indklagede har påført klager et rentetab til Skat på kr. 9.583,89, som følge af fejludført selvangivelse for 2011, hvor indklagede havde undladt at ophæve virksomhedsordningen for A til trods for, at virksomhedens omsætning var under kr. 50.000
2. At indklagede havde undladt at ændre momsopgørelsen i forbindelse med forbrug af diesel til varebil, hvor forbruget var undtaget som følge af, at virksomhedens omsætning var under kr. 50.000
3. At indklagede, trods underskud i 2011/2012/2013, ikke ophævede virksomhedsordningen i 2011”.


Skat havde anset virksomhedsdriften for de tre år som hobbyvirksomhed og dermed ikke accepteret fradrag for underskud, ligesom momsen på diesel ikke havde kunnet afløftes forholdsmæssigt. Efter Skats afgørelse af 22. april 2015 var dette bl.a. begrundet i, at der ikke var ”lavet budgetter, der viser, at der i fremtiden vil blive tale om overskud, og indkøringsperioden må for længst være overstået”.

Revisor havde afgivet erklæringer om den private virksomheds regnskaber for 2011 (review, 6. juni 2012), 2012 (assistance, 25. april 2013) og 2013 (assistance, 10. april 2014). Klagepunkterne var imidlertid ikke relateret hertil, men derimod til rådgivning om anvendelse af virksomheds-skatteordningen. Klagen afvistes derfor under henvisning til, at den lå uden for nævnets kompetenceområde.

Sag nr. 056/2015

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu