09. december 2014

Revision Revisornævnet

Revisornævnets Årsberetning 2013

Revisornævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2013, som viser, at tilgangen af nye sager har oversteget tidligere års sagstilgang. I 2013 modtog nævnet hele 188 sager mod 106 sager i 2012. Det er der imidlertid en god forklaring på, som desværre ikke fremgår af årsberetningen.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen store sagstilgang i Revisornævnet skyldes, at Revisortilsynet har ændret på den måde, som tilsynet indbringer sager for Revisornævnet på. Tidligere indbragte Revisortilsynet én sag i situationer, hvor man både indbragte revisionsvirksomheden og én eller flere revisorer. Inden for det seneste år har tilsynet ændret praksis og indbringer revisionsvirksomheden i en sag for sig og de enkelte revisorer i hver sin sag. Den praksis vil helt naturligt føre til, at antallet af sager bliver væsentligt større, således har Revisortilsynet i 2013 indgivet 99 sager mod 23 i 2012.

Ifølge årsberetningen blev over halvdelen af klagerne i 2012 indgivet af private, nemlig 61 sager ud af 106, hvorimod der i 2013 kun er indbragt 71 sager af private ud af 188 indbragte sager. Resten af sagerne er indbragt af Revisortilsynet med 99 sager og 17 sager af andre offentlige myndigheder, og det anføres i beretningen, at de offentlige myndigheder, først og fremmest Revisortilsynet, tegner sig for de fleste klager. Heller ikke her nævnes det, at grunden til, at der er sket en så markant forhøjelse af sager indbragt af det offentlige og særligt Revisortilsynet, skyldes den ændrede praksis i Revisortilsynet.

Revisornævnet har i 2013 afgjort et rekordstort antal sager, nemlig 157 sager. I 2012 endte 60 pct. af sagerne med en bødestraf. I 2013 er dette tal steget til 75 pct. I de sager, som indbringes for Revisornævnet af Revisortilsynet som led i den årlige kvalitetskontrol, får Revisortilsynet medhold i ca. 95 pct. af sagerne, og Revisornævnet tildeler således den indbragte revisor eller revisionsvirksomhed en bøde.

Årsberetningen indeholder uddrag af en lang række af nævnets kendelser afsagt i 2013.

Revisornævnets Årsberetning 2013 kan læses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu