14. december 2012

Revision Revisornævnet

Revisornævnets årsberetning for 2011

Revisornævnets årsberetning for 2011 viser, at det offentlige indgiver flere klager over revisor end revisors kunder. Revisorerne ser derimod ud til oftere at få medhold i nævnet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisornævnet har netop offentliggjort sin 134 sider lange årsberetning for 2011. Årsberetningen viser, at der er flere klager end tidligere år nemlig 132 mod sidste års rekord på 94 klager. Nævnet har afgjort 93 sager i 2011. Det er det offentlige, som indbringer i langt større grad end hidtil. Klager indgivet af revisors kunder ligger under sidste års niveau, men på niveau med de foregående år.

Når den samlede mængde indbringelser er steget, skyldes det derfor de offentlige myndigheder. Det forløbne år blev derfor det første år nogensinde, hvor mere end halvdelen af alle nye sager ikke blev rejst af private, men derimod af det offentlige selv. Alene klagerne fra Erhvervsstyrelsen og Revisortilsynet tilsammen tegner sig for mere end halvdelen af alle indkomne sager. Klager indbragt af Revisortilsynet skyldes efterdønninger fra kvalitetskontrollen sidste år.

Samlet set afspejler den beskrevne udvikling tydeligt, at de senere års revisorlovgivning har haft øget fokus på det samfundsmæssige behov for håndhævelse af gældende regler. Hvor nævnssystemets eksistensberettigelse tidligere først og fremmest skyldtes hensynet til de private ”forbrugere”, er systemet i dag i måske endnu højere grad begrundet i det offentliges intensiverede kontrolindsats over for revisorstanden.

Der er en stigning i antallet af sager, som bliver trukket tilbage, afvist eller henlagt. Dvs. der bliver klaget lidt mere, men en række af klagerne har enten ligget uden for nævnets kompetence, eller også har klagerne været umiddelbart grundløse.

Samler man tallene for frifindelse, afvisning efter nævnsbehandling og ingen tillægsstraf, så udgør disse tilsammen 43% i år mod 35% sidste år. Revisorerne ser derfor ud til oftere at få medhold i Revisornævnet i relative og faktiske tal.

Nævnet har i 2011 pålagt bøder for et beløb på i alt 2.645.000 kr.

Årsberetningen kan læses på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu