01. juli 2013

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Erklæringer uden sikkerhed - REVUs udtalelser og REVU mener mm

Revisors erklæring på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410

Revisors erklæring på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceopgaver) er ændret ved ikrafttrædelsen af ISRS 4410 (marts 2012). ISRS 4410 træder i kraft for opgaver, hvor erklæring om opstilling af finansielle oplysninger dateres 1. juli 2013 eller senere.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Afledt af ikrafttrædelsen af ISRS 4410, Opgaver om opstilling af  finansielle oplysninger, fra marts 2012 har Revisionsteknisk Udvalg (REVU) udarbejdet en række eksempler på revisors erklæring ved sådanne opgaver.

ISRS 4410, der træder i kraft for opgaver om opstilling  af finansielle oplysninger, hvor revisors erklæring dateres 1. juli 2013 eller senere, erstatter ISRS 4410 DK, Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

REVU's udtalelse indeholder følgende erklæringseksempler:

  • Eksempel 1: Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven (regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål).
  • Eksempel 2: Revisors erklæring på opstilling af regnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven med tilpasninger (regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål).
  • Eksempel 3: Revisors erklæring på opstilling af finansielle oplysninger udarbejdet efter en regnskabspraksis, der er specificeret i en kontrakt (regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål).
  • Eksempel 4: Revisors erklæring på opstilling af internt regnskab udarbejdet efter en regnskabspraksis, som virksomhedens daglige ledelse har valgt til den daglige ledelses eget formål (regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål).
  • Eksempel 5: Revisors erklæring på opstilling af Bilag til selvangivelsen udarbejdet efter gældende skattelovgivning med henblik på at opfylde lovgivningens krav (regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål).

REVU's udtalelse -> her

ISRS 4410 -> her 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu