28. maj 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

Rigsrevisionen om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen rettede en gennemgribende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme i en beretning af 24. januar 2020. Nu foreligger notatet til statsrevisorerne, efter at de involverede ministerier har meldt tilbage på kritikken.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRigsrevisionen følger nu i et notat fra maj 2020 op på beretning fra den 24. januar 2020 nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Beretningen var mildt sagt stærkt kritisk, jf. den tidligere bragte nyhed herom.

Notatet gennemgår ministrenes (justits-, erhvervs- og skatteminister) tilbagemeldinger på kritikken. Rigsrevisionen vil ifølge præsentationen af notatet på hjemmesiden fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke kontrolindsatsen over for de forpligtede virksomheder, herunder arbejdet med at gøre risikoscoremodellerne bedre og øge antallet af inspektioner
  • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke vejledningsindsatsen over for de forpligtede virksomheder og udfaldet af Erhvervsministeriets dialog med Advokatrådet om revidering af Advokatrådets vejledning
  • Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle og opgradere screeningsmodellen og udviklingen i antallet af efterforskningsoplæg
  • Myndighedernes initiativer til at sikre feedback til Hvidvasksekretariatet om brugen af videregivelserne, herunder om der er stillet krav til PET’s feedback
  • Hvidvasksekretariatets arbejde med at give konkret feedback til de forpligtede virksomheder.

Vi vil naturligvis følge udviklingen i kontrol- og særligt vejledningsindsatsen på Erhvervsstyrelsens område.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu