12. januar 2017

Ugens kommentar 2017

Rigtige revisorer skaber værdi

Kommentar, 12. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Under overskriften ”rigtig revisor” lancerer foreningen en kampagne, der sætter fokus på, at der er forskel på at vælge en godkendt revisor, der er medlem af FSR – danske revisorer og en ”køkkenbordsrevisor” uden godkendelse eller autorisation. Det er en saglig oplysning-til-virksomhederne-om-valg-af-revisor-kampagne, som blandt andet sætter fokus på de formelle krav, der stilles til godkendte revisorer. Krav om blandt andet uddannelse og efteruddannelse, som giver en sikkerhed for høj kvalitet, og som er grundlaget for rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Afsættet for kampagnen er blandt andet interviews med en række virksomhedsejere, hvor flere giver udtryk for, at revisor er den vigtigste person i deres økonomiske liv. Forretningsforståelse og sammenhængen til den personlige økonomi er essentiel for en ejerleder, lyder budskabet. En revisor er ikke bare en revisor. En ”rigtig revisor” er, udover at være godkendt af myndighederne, en professionel rådgiver, der kan bidrage med økonomisk sparring til at udvikle forretningen. Det er kompetencer og ydelser, der ikke automatisk følger med et årsregnskab, der er udarbejdet af en ægtefælle med en bogholder i maven eller et online regnskabsprogram.  

Mange kunder i SMV-segmentet ved ikke, at ”revisor” ikke er en beskyttet titel som eksempelvis advokat, og at alle i princippet kan kalde sig revisor. Det har givet anledning til, at der har været indsendt regnskaber, som var både mangelfulde, fejlagtige og med ulovlige erklæringer. Det er et forhold, vi har rejst over for myndighederne, som i dag kræver, at revisor i erklæringen skal anføre sit CVR-nummer. Det er en klar forbedring, men der kan fortsat findes mangelfulde og fiktive regnskaber i de offentlige registre.

Når vi er optagede af, at sætte fokus på forskellen mellem godkendte og ikke-godkendte revisorer, er det for at beskytte revisorbranchens gode omdømme. Revisorerne er og har altid været en væsentlig og respekteret del af dansk erhvervsliv. Revisorernes uafhængighed og høje faglighed er branchens særkende og styrke. Det er de kvaliteter, der er grundlaget for revisorbranchens legitimitet og berettigelse og baggrunden for den tillid og troværdighed, som revisorerne nyder i erhvervslivet, hos politikere og myndigheder og i den brede offentlighed. Det skal vi værne om.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu