24. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister

Der etableres en særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister, der kan dokumentere, at de har fået aflyst jobs grundet COVID-19.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået aftale om at etablere en særlig aktivitetsindsats til nyetablerede artister.

Det bemærkes, at det er en aktivitetsindsats og ikke en kompensationsordning.

Målgruppe og betingelser for at blive omfattet

Midlerne bliver målrettet nyetablerede artister, der kan dokumentere, at de grundet COVID-19 har fået aflyst en række planlagte koncerter og/eller arrangementer hen over sommersæsonen.

Pulje, ansøgning mv.

Der afsættes 10 mio. kr. til indsatsen. 

Det forventes, at midlerne bliver en del af aktivitetspuljen til kunstneriske aktiviteter og bliver muligt at få del i derigennem. Aktivitetspuljen er en del af sommerpakken, der kom 19. juni 2020 med blandt andet billigere offentlig transport, rabat på kulturoplevelser og gratis aktiviteter til ældre.

Midlerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Aftale, aftaleparter mv.

Aftalen om særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister er indgået mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Se hele nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside

Se aftalen om en særlig aktivitetsindsats her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu