23. april 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Særlig undersøgelse: Mangler vedrørende klientkonto sanktioneres med bøde på 50.000 kr.

Advokatrådet kan anmode revisorer om at udføre særlige undersøgelser vedrørende advokaters overholdelse af reglerne om behandling af betroede midler. Dette var tilfældet i en sag, hvor bøden udmåles til 50.000 kr. under henvisning til, at der forelå fire overtrædelser af god advokatskik, hvoraf de to var af grov karakter.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-2114/HLR blev indbragt af Advokatrådet den 5. august 2019. Kendelsen i form af en bøde på 50.000 kr. blev afsagt den 19. december 2019. Baggrunden var en rapport om en særlig revisorundersøgelse, som Advokatrådet havde anmodet en statsautoriseret revisor om at udføre den 13. september 2018. Rapporten forelå i sin endelige form den 15. november 2018.

Sagen vedrørte håndteringen af klientmidler. Advokaten blev fundet skyldig i alle fire klagepunkter, der blev indbragt af Advokatrådet med afsæt i revisorundersøgelsen.

  • I fire tilfælde var der foretaget private hævninger på klientkontoen. Heraf var især de to grove tilsidesættelser af god advokatskik, idet de havde ført til, at der over en længere periode (ca. 9 måneder) havde stået for lidt på klientkontoen.

  • Hertil havde advokaten hverken givet revisor eller Advokatrådet adgang til en optionsaftale eller anden relevant dokumentation i forbindelse med sin private udnyttelse af en option og afregningen af det indgående beløb på 1.000.000 kr., hvilket ligeledes klassificeredes som en grov tilsidesættelse, idet beløbet havde passeret klientkontoen.

  • Selve det forhold, at der var indgået midler vedrørende den angiveligt private option, var i sig selv en tilsidesættelse af god advokatskik.

  • Det samme var tilfældet for det forhold, at advokaten ikke havde betalt omkostningerne for revisorundersøgelsen. Dette var tilfældet, selv om advokaten havde klaget over regningens størrelse til FSR – danske revisorers Responsumudvalg, og selv om der i øvrigt verserede en retssag om regningens rimelighed.

Sag nr. 2019-2114/HLR

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu