12. august 2019

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Frikendelser

Sag om ejendomsretten til nye altaner i en andelsboligforening – revisor frikendes

I sager om andelsboligforeninger, der indbringes af bestyrelsen, eller som her af administrator på vegne af foreningen, fornemmer man ofte, at ledelsen/administrator måske også forsøger at tørre sit ansvar af på revisor. Dette er tilfældet i sagerne her om ejendomsretten til nye altaner i en andelsboligforening med 58 medlemmer.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSagerne 25-2018 og 26-2018 blev indbragt mod to revisorer ved skrivelser den 13. juni, 27. juni og 30. august 2018 af en advokat/administrator på vegne af en andelsboligforening med 58 andelshavere.

Klagen vedrørte revisionspåtegningerne for 2013, 2014 og 2015, hvor nye altaner til en samlet pris af ca. 6.3 mio.kr var blevet optaget som foreningens ejendom i regnskabet, og 2017, hvor altanerne var blevet omposteret til andelshavernes ejendom, hvilket formentlig var korrekt. Omposteringen blev med overvejende sandsynlighed udløst af en ny købers og bestyrelsesmedlems opfattelse af at have betalt for meget for sin andel, hvilket dog efter revisors opfattelse var en fejlopfattelse.

Under de forudsætninger om ejendomsretten, som var lagt til grund, var der ikke fremført indholdsmæssig kritik af regnskaberne.

Revisornævnet frikendte revisorerne under særlig henvisning til, ”at kreditforeningslånet var optaget af boligforeningen, ligesom administrators bogholderi ikke afspejlede det reelle ejerforhold, og endvidere at administrator ikke på noget tidspunkt fandt anledning til at gøre de indklagede revisorer opmærksomme på deres fejlopfattelse - eller opmærksom på den metode, administrators bogholderi var indrettet for så vidt angår altanregnskabet i forhold til de enkelte andelshavere”. Hertil blev det påpeget, at det var ledelsen, der aflagde regnskabet.

Efter sagsbeskrivelsen er det svært at afvise en mistanke om, at sagen kunne have et afsæt i, at administrator, der indbragte sagen på vegne af andelsboligforeningen, også kunne have tænkt på selv at undgå kritik.

Sagerne 25-2018 og 26-2018

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu