09. september 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Sager om corona-misbrug – toppen af isbjerget?

De første sager om misbrug af hjælpepakkerne er nu i retssystemet. Godt, at der rides hurtigt og straffes konsekvent. På den anden side anmelder Hvidvasksekretariatet kun ganske få af de mange indberetninger, som de modtager om mistanke om misbrug, til ”bagmandspolitiet”. Det kunne tyde på et stort mørketal og et langt retsopgør.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxOnsdag den 19. august fortalte Berlingske, at en 29-årig mand var idømt halvandet års fængsel og en bøde på 1 mio.kr. for misbrug af lønkompensationsordningen med 427.500 kr. Godt så og fint, at Byretten i København brugte de skærpede solnedgangsbestemmelser i straffelovens § 81d i denne den første sag om misbrug, jf. bestemmelsens stk. 2 og 3:

”Stk. 2 Har en af de i stk.1 nævnte lovovertrædelser fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien, kan straffen forhøjes således, at den bliver fire gange så høj.
Stk. 3 Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelser omfattet af stk. 2 skal der lægges vægt på den opnåede eller tilsigtede vinding”.

Et par dage senere oplyste SØIK, jf. denne nyhed, at der var rejst tiltale mod en 57-årig mand for multimisbrug af løn- og omsætningskompensationsordningerne samt ordningen om aflyste arrangementer for samlet 1,6 mio.kr. Sagen har endnu ikke været for domstolen, men i tilfældet af en dom efter tiltalen kunne der udløses en fængselsstraf, der oversteg Britta Nielsens, hvilket kunne virke ikke-proportionalt. Og hertil en bøde på mere end 6 mio.kr.

Men er det kun sager om lavthængende frugter, vi ser? Den 7. juni havde SØIK modtaget 7 af 39 modtagne anmeldelser om misbrug fra Hvidvasksekretariatet, der på det tidspunkt havde modtaget 309 underretninger om mistanke om misbrug, jf. denne oversigt.

Den 28. august havde SØIK i alt modtaget 109 anmeldelser, men kun 6 fra Hvidvasksekretariatet, der nu havde modtaget 1.286 underretninger om mistanke om misbrug, jf. denne oversigt.

Det kunne tyde på høst af lavthængende frugter, der ikke kræver synderlig efterforskning. Og omvendt parkering af sager, der involverer mere kompliceret svindel og måske også større beløb. Der er måske grund til at grue for mørketallene.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu