30. oktober 2015

Ugens kommentar 2015

Samarbejde er vejen til at indfri SMV’ernes vækstpotentiale

Ugens kommentar, 30.oktober 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

De små og mellemstore virksomheder (SMV’erne) er rygraden i dansk økonomi. De udgør det fundament, som en stor del af energien og de nye initiativer skal komme fra, hvis vi virkelig skal løfte væksten i dansk erhvervsliv.  

Derfor er det centralt, at virksomhederne har gode rammevilkår. Her tænker de fleste automatisk, at rammevilkår indrammes af skat, afgifter og administrative byrder – alt sammen ting, der er pålagt af det offentlige. Men hvis vi kun ser på det billede, glemmer vi, hvem der egentlig trækker hjulene rundt og skaber resultaterne. Nemlig de mennesker, som står bag de mange danske SMV’er. De risikerer, at blive glemt i bunken af offentlige byrder.

Derfor skal vi ikke kun placere os i midtersporet i erhvervsfremmepolitikken. Vi skal også over i andre baner, hvor vi indtænker de personer, som står bag virksomhederne, og ser på, hvordan vi kan skaber gode rammervilkår, som matcher deres virkelighed.

Professor Mette Neville fra Aarhus Universitet zoomer i dagens Børsen ind netop på dette emne. Mette Neville forsker i små og mellemstore virksomheder, og hun sætter en tyk streg under, at den største økonomiske trækkraft i vores samfund er de mennesker ude i virksomhederne, som driver værket. Deres indsats betyder, at vækst og udvikling opstår, når virksomhederne på kryds og tværs arbejder og handler sammen.

Men hun fortæller også, at ønsket om at få foden under eget bord, den energi og den beslutningsvilje, som får disse personer til at drive egen virksomhed, giver udfordringer:

Drives man af behovet for at bestemme alt selv, bliver ejerlederne let flaskehals for vækst og udvikling. Drives de af at føre alle idéer ud i livet, bliver der sat så mange skibe i søen, at kun få kommer i havn med vækst. Den tætte og altafgørende sammenhæng mellem forretningsmodel, ledelse og organisering, der kan forløse værdien, drukner let i daglig drift.”

Det er indlysende, at gode rammevilkår og herunder de eksisterende erhvervsstøtteordninger ikke løser de udfordringer.

Men måske burde netop de udfordringer være en central opgave for erhvervsfremmeindsatsen. At understøtte personerne bag de mange SMV’er til at fokusere deres drivkraft, så de trækker fremad i vækstgearet og reducerer aktiviteter, der sender god energi ud på en sidevej.

En sådan opgave skal løses i et tæt samspil mellem erhvervslivet og deres rådgiverne – og det skal ske på virksomhedernes præmisser, og ikke, som det ofte sker nu, på det offentliges præmisser og af offentlige rådgivere.    

Revisorerne kan også spille en rolle. Revisor har tæt kontakt til virksomhederne og nyder deres respekt. Men vi skal nok også være bedre til at udfordre og hjælpe de mange SMV’ere. Revisorerne har en viden, de kan sætte i spil, så de ildsjæle, der starter virksomhed og har hovedet fyldt med idéer, også får input til forretningsmodel, ledelse og organisering. Vi skal hjælpe med indsigt og overblik, så personerne bag virksomhederne kan træffe de bedst mulige beslutninger og bruge deres tid på at vækste forretningen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu