20. november 2019

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Selskaber forbundet som ærtehalm – interessekonflikt og bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

En advokat sanktioneres med en bøde for at have påtaget sig roller i et selskab i dets udestående med et andet selskab, der oprindeligt var advokatens klient, og som var kapitalejer med 20 % i og investeringsrådgiver for selskabet, som advokaten nu påtog sig opgaver for. Disse indebar to interessekonflikter: rollen i en erstatningssag mod det klagende selskab samt som likvidator i likvidationen, som havde nær sammenhæng med afdækkede forhold i det rådgivende selskab.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2018-219/HCH blev indbragt den 17. januar 2018 af en klager på egne og på vegne af et selskab samt to personer, der var aktionærer i det andet selskab i striden. Klager var direktør i begge selskaber, men var blevet bortvist som direktør i det andet selskab, som den indklagede advokat efterfølgende blev direktør for i en periode.

Advokaten havde oprindeligt bistået det klagende selskab, der var kapitalejer med 20 % i og investeringsrådgiver for det andet selskab, som advokaten nu påtog sig opgaver for. Disse opgaver indebar to interessekonflikter: rollen i en erstatningssag mod det klagende selskab samt rollen som likvidator i det andet selskabs likvidation, som efter det oplyste havde nær sammenhæng med afdækkede forhold i det klagende rådgivende selskab.

Under henvisning til en tidligere bødesanktion på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik sanktionerede Advokatnævnet advokaten med en bøde på 20.000 kr. i kendelsen af 25. oktober 2018.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu