26. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Dagpenge og sygedagpenge

Selvstændige får lempet adgang til dagpenge

I forlængelse af, at kompensationsordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører m.v. udfases, lempes muligheden nu for, at selvstændige kan få ret til dagpenge.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Den 15. juni indgik regeringen en bred aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om blandt andet udfasning af hjælpepakkerne.

Partierne i aftalen er enige om, at kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases.  ved at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august 2020. Der er dog samtidig også enighed om, at selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab.

Betingelser for dagpengeretten
Det er et krav for at opnå rettigheden, at indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august. Indmeldelse medfører, at selvstændige fra første medlemsdag har ret til dagpenge, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, herunder krav om forudgående beskæftigelse og rådighedsforpligtelse.

For at få udbetalt dagpenge skal virksomheder, der ikke er direkte omfattet af forbud, være ophørt.

Den selvstændige bliver medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab et år fremadrettet.

Anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer lempes ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet.

Regler for selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af forbud
Partierne i aftalen enige om, at dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud, gøres mere fleksible.

De kan derfor opnå ret til dagpenge uden, at virksomheden reelt skal ophøre. Der lempes derved for de normale formelle krav i dagpengesystemet i forbindelse med en nedlukning af en virksomhed, fx afmelding af CVR-nummer. Arbejdet i virksomheden vil fortsat skulle ophøre i perioden.

Ordningen gælder fra og med 9. juli 2020 til og med 8. september 2020.

Læs hele aftaleteksten.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber