Regnskab SIC - Internationale fortolkningsbidrag

SIC 27 - Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af en leasingkontrakt

SIC 27 som vedtaget af EU