30. juni 2016

Skat Retssikkerhed og etik - Info fra skat

SKAT offentliggør adfærdskodeks for sine medarbejdere

SKAT offentliggjorde i maj måned adfærdskodekset, som fastsætter rammerne for adfærden hos SKATs medarbejdere.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838SKAT har udgivet adfærdskodeks for de ansatte til offentligheden. Kodekset fokuserer på den ansattes ageren som objektiv og troværdig.

Overtræder medarbejdere adfærdskodekset og udfører handlinger i strid med retningslinjerne kan det føre til advarsel eller afsked. I meget grove tilfælde kan overtrædelser endvidere medføre strafferetlig forfølgning.

SKATs medarbejdere skal således tage hensyn til bl.a. følgende forhold:

  • Sprogbrug
  • Tavshedspligt
  • Ytringer på sociale medier
  • Registerbrug
  • Habilitet
  • Modtagelse af gaver

Kodekset er og har også før offentliggørelsen været tilgængelig for alle SKATs ansatte på SKATs intranet og har været læst og drøftet af medarbejderne med deres personaleledere.

Læs SKATs adfærdskodeks her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu