20. juli 2016

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

SKAT: Virksomhederne kæmper med fejl og misforståelser

Ni ud af 10 revisorer foretager under revisionen korrektioner i forbindelse med virksomhedernes indberetninger til SKAT. Korrektionerne betyder ændringer i virksomhedernes skattebetaling på mellem 5.000 og 25.000 kr. i SKATs favør.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 419693 procent af de danske revisorer vurderer, at deres revision af de regnskaber, som er indleveret i 2016, har medført korrektioner af virksomhedernes indberetninger til Skat. Kun 2 procent af revisorerne oplever slet ikke, at revisionen fører til korrektioner af skatteindberetningerne, viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

"Det viser, at revisorerne spiller en stor rolle i forhold til at sikre, at virksomhederne betaler den korrekte skat. Uden revision og gennemgang af virksomhedernes regnskaber ville disse fejl med stor sandsynlighed aldrig været blevet opdaget, og pengene havde manglet i statskassen," siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen og uddyber:

"Derfor er det bekymrende, at 73.000 virksomheder har fravalgt at få deres regnskab revideret. Der er ikke noget, der taler for, at der skulle være færre fejl i indberetningerne til SKAT blandt de virksomheder. Fravalget af revision betyder derfor, at der er stor risiko for, at staten mister skatteindtægter, med mindre der sættes ind med massiv kontrol fra myndighederne side i forhold til disse virksomheder. Det sidste er der imidlertid intet, der tyder på. Virksomhederne siger samstemmende, at de oplever, at risikoen for kontrol fra SKAT er dykket kraftigt."

Revisorerne siger i undersøgelsen, at deres revision typisk medfører en gennemsnitlig stigning i virksomhedernes skattebetaling på mellem 5.000 og 25.000 kroner.

Flest fejl i krydsfelt mellem virksomhed og privatøkonomi

Det er oftest aktionærlån, repræsentationsudgifter og fri bil og bolig, der volder problemer i virksomhederne. Det sker primært, fordi der er fejl i bogføringen, eller fordi virksomhederne har misforstået reglerne, vurderer revisorerne i undersøgelsen.

"Ikke overraskende er det aktionærlån, repræsentationsudgifter samt fri bil og bolig, der volder problemer. Det er klassiske problemområder, der alle ligger i krydsfeltet mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien, og hvor revisor har en vigtig rolle med at kvalitetssikre indberetningerne til SKAT," siger Charlotte Jepsen.

Sjældent udfordringer med ændrede indberetninger

Hos de virksomheder, der lader sig revidere, fører korrektionerne sjældent til udfordringer med ledelsen. Samlet har syv ud af 10 revisorer meget sjældent eller aldrig problemer med at få ledelsen til at ændre indberetningen til SKAT.

"Det viser, at langt de fleste virksomheder er retlinede, vil efterleve reglerne og betale den skat, de skal. Men det viser også, at tre ud af 10 revisorer en gang imellem har problemer med at få ledelsen med på at ændre indberetningerne til SKAT," siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Og var de pågældende virksomheder ikke blevet revideret, var der med stor sandsynlighed ikke sket en korrektion.”

Læs hele undersøgelsen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber