18. november 2016

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Skatteaftale: Bekymring over manglende virksomhedskontrol

FSR – danske revisorer er bekymrede over om ny aftale om SKAT tilfører nok ressourcer til kontrol af virksomheder, der helt bevidst snyder i skat. Med aftalen er der risiko for at de offentlige kasser går glip af et betydeligt milliardbeløb i manglende skat og moms. Penge som fx kunne bruges til skattelettelser eller øget velfærd.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De konservative har i dag indgået en aftale, der skal rette op på de mange problemer, der er konstateret i SKAT. Aftaleparterne har med finansloven for 2017 tilvejebragt finansiering på i alt 2.650 mio. kr. De resterende 4.050 mio. kr. er forudsat finansieret som led i Helhedsplanen.

FSR – danske revisorer kvitterer for, at partierne bag finansloven har prioriteret at få en aftale om en nyt skattevæsen på plads, men udtrykker samtidig en bekymring for, om der er afsat ressourcer nok til kontrolindsatsen mod virksomheder, der bevidst snyder.  

”Vi er bekymrede over, om der bliver investeret nok i at føre kontrol med de virksomheder, der bevidst snyder. I dag har SKAT ikke nok mandskab og maskinkraft til at kontrollere de 70.000 virksomheder, der ifølge SKATS egne tal bevidst snyder i skat. Det er uholdbart og urimeligt over for de mange virksomheder, der følger reglerne og betaler deres skat. De skal konkurrere på unfair vilkår. Der er også en stor risiko for at statskassen går glip af milliarder af skattekroner. Vi ved, at de offentlige kasser i dag går glip af mindst 12 mia. kr. årligt i manglende skat og moms. Penge der kunne gå til fx skattelettelser eller øget velfærd”, siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen.

Charlotte Jepsen efterlyser samtidig en mere intelligent skattekontrol, der bruger de reviderede regnskaber mere aktivt i kontrolindsatsen.

”Vi anerkender, at SKAT har behov for flere ressourcer, men det må ikke føre til kontrol for kontrollens skyld. Det er ingen tjent med. Vi ønsker en mere intelligent skattekontrol, hvor der frigives ressourcer til at kontrollere dem, der snyder. Det skal ske ved at flytte kontrolressourcer fra de virksomheder, der følger reglerne, over på dem, som helt bevidst ikke vil følge reglerne. Det kan fx ske ved at bruge de reviderede regnskaber aktivt i kontrolindsatsen. Revisorerne er jo inde over regnskabet herunder skatteopgørelsen i de virksomheder, der lader sig reviderer. Det er oplagt at SKAT i højere grad bruger den information til at målrette kontrolindsatsen”, siger Charlotte Jepsen. 

Læs aftalen.

Læs fælles henvendelse vedrørende nyt skattevæsen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber