31. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Skatteministeren udskyder samtlige oplysningsfrister for indkomståret 2019 til 1. september

Skatteministeriet har i dag den 31. marts udsendt en pressemeddelelse, hvor samtlige oplysningsfrister på skatteområdet udskydes til 1. september.


Skatteministeren udsætter oplysningsfristen for alle skatteydere for indkomståret 2019 til den 1. september 2020.

Skatteministeren kan forlænge oplysningsfristen for skatteydere i særlige tilfælde. Skatteministeren anerkender, at revisorer er under hårdt pres i øjeblikket som følge af coronakrisen og den hjælp virksomheder som følge heraf efterspørger hos revisorerne. På den baggrund har skatteministeren besluttet, at coronakrisen er et sådan særligt tilfælde, som giver anledning til udsættelse af oplysningsfristen. 

Udsættelsen vedrører alle skatteydere

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

FSR – danske revisorer har derudover fået oplyst, at indsendelsesfristen for transfer pricing dokumentation efter skattekontrolloven § 39, stk. 3 udskydes tilsvarende. Den nye frist bliver således også 1. september 2020.

FSR - danske revisorer har ved flere lejligheder påpeget, at det som følge af coronakrisen var nødvendigt med en udskydelse af oplysningsfristerne, og det er en fornøjelse, at skatteministeren endnu engang har lyttet til foreningen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber