12. juni 2018

Skat Moms told og afgifter - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Hjælp til dialogen med kunden om moms- og skattetjek

Her finder du materiale, som forklarer mere om moms- og skattetjekket og som kan gives videre til kunder


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Moms- og skattetjekket er en ydelse rettet mod små og mindre mellemstore virksomheder, der ønsker at fremvise en høj regelefterlevelse på skatteområdet og dermed sikre sig incitamenter ved at deltage i ordningen.

Det er et frivilligt tilvalg, for virksomheder, hvor revisor udfører opstilling af selvangivelsen og udfører en række nærmere specificerede arbejdshandlinger, der sikrer en højere validitet i virksomhedens registreringer og oplysninger der sendes til SKAT.

I første omgang løber forsøgsordning for indkomstårene 2017 og 2018.

Nedenfor er samlet et par argumenter for at din kunde bør benytte et moms- og skattetjek, i stedet for en almindelig assistance erklæring.
 

4 gode grunde til at virksomheder skal benytte moms- og skattetjek

 1. Virksomheden får en større sikkerhed for, at moms- og skatteforhold er korrekte
 2. Når virksomheden deltager i ordningen, vil den få adgang til incitamentsordninger hos SKAT, herunder bedre muligheder for at få hurtige afklaringer
 3. Virksomheden vil kunne promovere sig for en højere compliance over for kreditinstitutter og forretningspartnere
 4. Virksomheder, der benytter ordningen, vil i lavere grad blive udsøgt til risikobaseret kontrol hos SKAT
   

4 gode grunde til at du som revisor skal sælge moms- og skattetjek

 1. Du giver din kunde bedre indsigt i forhold på skatteområdet
 2. Du får bedre muligheder for at kunne rådgive om skattemæssige forhold
 3. Når dine kunder deltager i ordningen, vil du som revisor kunne få adgang til hurtigere afklaring af skatteforhold gennem fordelene hos SKAT
 4. Moms- og skattetjek supplerer revisors regnskabserklæringer med yderligere validering på skatteområdet i forhold til almindelig assistance til opstilling af bilag til selvangivelsen.


SKAT tilbyder deltagende virksomheder følgende incitamenter:

 • Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.
 • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og gennemsigtighed i sagsbehandling.
 • Proaktiv indsats fra SKAT inden udsendelse af foreløbige fastsættelser eller første rykker.
 • Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
 • Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
 • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Hvordan foregår tilmelding?

Hvis virksomheden ønsker at tilmelde sig et moms- og skattetjek, skal den kontakte en revisor eller skattefaglig rådgiver. Det er ikke en ydelse, som SKAT stiller til rådighed, og virksomheden betaler selv for udgiften til tjekket.

Revisor gennemgår forskellige arbejdshandlinger, relateret til moms og skat i forbindelse med assistance til opstilling af bilaget til selvangivelsen. Dernæst indsender revisor erklæringen til SKAT, og virksomheden betragtes som tilmeldt moms- og skattetjekket. Det kan tilvælges ved indsendelse om det skal fremgå på SKATs hjemmeside, at virksomheden deltager i ordningen.

Læs mere på SKATs hjemmeside

SKAT har også lavet en pdf med infomateriale, som kan uddeles til kunder.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu