15. juni 2015

Skat Retssikkerhed og etik

Skatteudvalgets notat om visse skatteopgaver

Høj kvalitet i revisors arbejde er fundamentet for samfundets tillid til revisorerne. Skatteudvalget ønsker at understøtte høj kvalitet i revisors arbejde, og har derfor udarbejdet et notat til foreningens medlemmer om revisors arbejde ifm. visse skatteopgaver i små og mellemstore hovedaktionærselskaber.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Det er normalt en vigtig del af revisors arbejde i små og mellemstore hovedaktionærselskaber at assistere med udarbejdelse af selvangivelser, indberetninger til SKAT m.v. Herved er revisor med til at sikre, at virksomhedens og medarbejdernes skattebetalinger bliver korrekte.

For at understøtte foreningens medlemmers arbejde på dette område, udarbejdede en arbejdsgruppe ledet af Skatteudvalget, men med medlemmer fra bl.a. Revisionsteknisk Udvalg, foreningens medlemsfirmaer og sekretariatet i oktober 2014 et notat om revisors arbejde i forbindelse med visse skatteopgaver. Dette notat er nu blevet opdateret baseret på bl.a. indkomne erfaringer samt de seneste afgørelser om revisoransvar fra Responsumudvalget. I forhold til den oprindelige version af notatet præciseres det bl.a., at notatet tager sigte på revisors assistance i små og mellemstore hovedaktionærselskaber, ligesom det præciseres, at revisors arbejdshandlinger tilrettelægges ud fra en konkret vurdering. Herudover er der indarbejdet en klarere beskrivelse af revisors ansvar for skattemæssige forhold i relation til henholdsvis (i) afgivelse af påtegning med sikkerhed på virksomhedens årsrapport og (ii) assistanceopgaver vedrørende selvangivelser og indberetninger.

Det opdaterede notat kan findes nedenfor.

Det er foreningens målsætning, at materialet skal være med til at sikre en høj kvalitet af revisors arbejde på skatteområdet, ikke mindst i forhold til hovedaktionærselskaber, og at materialet derigennem vil være med til at understøtte en korrekt skattebetaling og korrekte indberetninger til SKAT fra virksomhederne.

Notatet er udtryk for Skatteudvalgets holdning til, hvilket arbejde det må forventes, at revisor udfører for at mindske risikoen for, at der sker fejl i de opgørelser, indberetninger mv., som revisor assisterer med at udarbejde, og kan tjene som fremtidig inspiration for revisors arbejde i forbindelse med sådanne sædvanligt forekommende skattemæssige opgaver i hovedaktionærselskaber i regnskabsklasse B.

Notatet tager bl.a. afsæt i den bedømmelse og praksis, som SKAT har anlagt i en række ansvarssager. FSR danske Revisorer er ikke nødvendigvis enig i alle SKAT’s synspunkter i sådanne sager, men sagerne giver ikke desto mindre en pejling af retstilstanden på området, herunder naturligvis navnlig de sager, hvor domstolene eller Responsumudvalget har givet SKAT medhold.

Skatteudvalget anbefaler, at revisor inddrager notatet i arbejdet med skatteopgaver vedr. hovedaktionærselskaber i regnskabsklasse B.

Læs notatet her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu