01. juli 2020

Skat Skat - Andet

Skatteydere bør fritages for renter og gebyrer på restskat betalt senest den 1. september 2020

Skatteministeren forlængede i foråret selvangivelsesfristen til den 1. september 2020, men betalingsfristen for restskat blev ikke forlænget. FSR har derfor forslået skatteministeren, at skatteydere kan blive fritaget for renter og gebyrer ved betaling efter den 1. juli og frem til den 1. september.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Den 31. marts forlængede skatteministeren oplysningsfristen for alle skatteydere til 1. september. I sammenhæng med forlængelsen af fristen for selvangivelsen begyndte FSR at arbejde for, at der naturligvis også skulle ske en forlængelse af betalingsfristen for restskat.

Betaler skatteydere først deres restskat efter 1. juli 2020, vil de blive pålagt renter og gebyrer, fordi betalingsfristen for restskat ikke blev forlænget.

Det er urimelige vilkår for skatteydere, som i forvejen har haft et hårdt forår, hvor forretninger har været lukket, og indkomstgrundlaget har været tæt på nul.

Skattestyrelsen har fortalt FSR, at it-systemerne ikke kan håndtere en ændring, og man har derfor ikke forlænget fristen.

Det betyder, at virksomhederne skal betale restskat, før skatten er gjort op og samtidig pålægges renter, som der ikke er fradrag for.

Oplysningsfrist den 1. september blev forlænget netop for at give virksomhederne hjælp til at håndtere de udfordringerne, som Covid-19 affødte.

I marts fik virksomhederne adgang til at søge om fritagelse for renter og gebyrer for den manglende betaling af A-skat og am-bidrag.

Selvstændige erhvervsdrivende skal selvfølgelig betale sin skat, men at pålægge dem udgifter, før oplysningsfristen er udløbet, er ikke ordentlighed.

FSR arbejder i øjeblikket for, at skatteydere kan fritages for renter og gebyrer for restskat betalt efter 1. juli, sålænge den bliver betalt inden udløbet af oplysningsfristen den 1. september 2020.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu