07. oktober 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Sløv finansieringssituation hæmmer væksten i mindre virksomheder

Udlånsredegørelse: Små og mellemstore virksomheder har fortsat sværest ved at få finansiering. Den manglende finansiering hæmmer mulighederne for vækst, påpeger FSR - danske revisorer.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169Samlet set er det totale udlån til dansk erhvervsliv vokset med 2%. Stigningen dækker over et støt fald i bankernes udlån til de danske virksomheder, som opvejes af en stigning i mængden af realkreditlån til virksomhederne. Sådan lyder status i Erhvervs og Vækstministeriets netop offentliggjorte udlånsredegørelse.

”Overordnet kunne man måske fristes til at sige, at så længe det totale udlån er stabilt, så er der ingen finansieringsproblemer hos virksomhederne. Men spørger vi virksomhederne og revisorerne, så er oplevelsen den, at det fortsat er svært at få finansiering. Det faldende bankudlån rammer med al sandsynlighed hårdt hos de mindre virksomheder, fordi banken hidtil har været det centrale omdrejningspunkt for mange virksomheder,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Aktuelt viser redegørelsen en stramning af kreditpolitikken over for erhverv i 2. kvartal af 2015, og det er netop små og mellemstore virksomheder, som fortsat har det sværest.

"Virksomheder med over 100 ansatte oplever generelt finansieringssituationen bedre end virksomheder med mellem én og 100 ansatte," lyder det i udlånsredegørelsen, der på den positive side dog viser, at set over længere sigt har både små og store virksomheder oplevet en bedring af finansieringssituationen. 

Mindre finansiering går ud over væksten
FSR – danske revisorer spørger løbende revisorerne, hvordan de oplever virksomhedernes mulighed for at få finansiering, og hvilken betydning finansieringssituationen har for virksomhederne. I disse surveys er svarene ganske klare.

"Den aktuelle finansieringssituation hæmmer virksomhedernes mulighed for vækst,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Små virksomheder er – givet størrelsen - typisk mere usikre og kan stille mindre sikkerhed. Det betyder, at bankerne oftere må sige nej. Sådan er virkeligheden, og vi ser det heller ikke som bankernes opgave at tage de meget risikofyldte udlån. Men det understreger, at man politisk bør være opmærksom på situationen, hvis man ønsker at styrke vækstmulighederne hos de mindre virksomheder. Tidligere har man brugt eksempelvis Vækstfonden til at løsne op for finansieringssituationen. Her kan det overvejes, om der bør være flere tiltag, som er direkte målrettet de mindre – og hårdest ramte - virksomheder.”
 

Mere information:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu