Særlig indsats i forhold til SMV-segmentet

Formålet med en særlig SMV-indsats er at styrke oplevelsen af en relevant og nærværende forening. Strategiens afsæt er vores nuværende arbejde, som skal udvikles med nyt indhold og en anden form, som i højere grad understøtter foreningens mission og er til gavn for revisorer, der betjener SMV-segmentet.


Leverance

Vi vil være relevante for vores medlemmer og udnerstøtte deres forretning og kvaliteten i deres ydelser. Det gør vi ved at have fokus på vores samlede leverancer til medlemmerne med udgangspunkt i deres behov i hverdagen.

Dialog

Vi skal i endnu højere grad udnytte vores fordel ved at være involveret i lovarbejdet. Vi skal i tættere dialog med medlemmerne for at forstå ændringerne i markedet og deraf affødte behov. Denne viden skal omsættes på tværs af foreningen til en samlet aktivitetsplan for blandt andet kommunikation, udvikling af services og kompetencer, som deles med medlemmerne, så de ved, hvad de kan forvente og hvornår.

Partnerskaber

I det omfang vi ikke selv vil udvikle værktøjer og ydelser til medlemmerne, skal vi facilitere samarbejde med eksterne partnere.

Faglighed

Vi skal understøtte hurtig leverance og sikre, at der ikke gås på kompromis med fagligheden, og at der opnås gode økonomiske vilkår for medlemmerne.

Kvalitet

Vi vil være tydelige og målrettede i vores dialog med medlemmerne. Vi skal kende vores medlemmer godt. Det er vigtigt, at de oplever, at vores ydelser og services løfter kvaliteten i deres arbejde og er rettet mod deres behov.

Netværk

Vi inviterer til tæt dialog og netværk med medlemmerne om smarte løsninger, der understøtter deres forretning. Fokus skal være på at facilitere og sikre dialog.

Foreningen stiller en platform til rådighed til kommunikation og deling af materiale. Netværkene skal bruges aktivt til at indsamle og forstå medlemmernes behov og til at teste og få feedback på koncepter og værktøjer. Netværksdeltagerne stiller sig vederlagsfrit til rådighed for foreningen og opnår omvendt muligheden for at være med til at præge udviklingen for foreningens ydelser.

Digitalisering

Vi vil med uddannelse og kompetenceudvikling arbejde for, at vores medlemmer er digitalt parate, så de kan hjælpe deres kunder med at blive det. Regeringen har ambitioner om digitalt at løfte SMV'erne i dansk erhvevsliv. Det vil vi bidrage til.

Uddannelse

Vi vil tænke uddannelse sammen med både den løbende faglige opdatering og udvikling af værktøjer. Uddannelse af medlemmerne skal tænkes i forhold til de kundesegmenter, som de arbejder med, og vi vil tilbyde både korte og lange kompetenceudviklingsforløb i en blandng mellem klassiske kurser, e-learning og selvstudier.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: