16. januar 2020

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

SMV’ernes efterspørgsel efter rådgivning ændrer karakter

Revisorerne er fortsat virksomhedernes mest betroede rådgivere. Men kundernes behov ændrer karakter i fremtiden og det kan sætte revisorernes position under pres, hvis de ikke får specialister ind til at servicere kundernes behov for nye rådgivningsydelser, konkluderer FSR – danske revisorer og Karnov Group på baggrund af ny rapport.


Agnethe Larsen Analytiker
nya@sfe.qx 2056 5435


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147SMV'ernes efterspørgsel efter rådgivning vil stige i fremtiden. Klassisk rådgivning inden for områder som regnskab, revision og skat vil også i de kommende år være meget efterspurgt, men nye rådgivningsydelser inden for områder som finansiering og digitalisering vokser hastigt frem og vil blive mere efterspurgt i de kommende år.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 800 danske virksomheder, som analyseinstituttet Epinion har foretaget på vegne af FSR – danske revisorer og Karnov Group.

Undersøgelsen viser, at revisoren fortsat er SMV'ernes mest betroede rådgiver, når der skal træffes større virksomhedsbeslutninger. Hver tredje SMV peger på revisoren som mest betroet rådgiver, mens hver fjerde ser bestyrelsen, som den vigtigste kilde til rådgivning.

Hvem er din mest betroede rådgiver, når der skal træffes større beslutninger

”Det er positivt at blive bekræftet i, at revisor fortsat er SMV'ernes vigtigste og mest betroede rådgiver. Revisor kommer jævnligt i virksomhederne og har en dyb indsigt i forretningen og risici og er derfor helt central for, at ledelsen kan træffe beslutninger for virksomhedens fremtid. Bestyrelsen spiller naturligvis også en vigtig rolle især i de lidt større virksomheder”, siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer og peger desuden på, at revisorerne har en unik position i forhold til alle øvrige eksterne rådgivere i undersøgelsen. 

Selv om revisorernes ydelser er meget efterspurgte blandt SMV'erne, viser undersøgelsen også, at rollen som betroet rådgiver kan komme under pres, hvis ikke revisionsfirmaerne får suppleret de klassiske revisorkompetencer med mere forretningsforståelse for eksempel inden for strategi og digitalisering. Ses der bort fra rådgivning inden for regnskab, revision og skat, bliver det tydeligt, at andre rådgivere også spiller en rolle. I forbindelse med rådgivning om emner som omstrukturering, ejerskifte og juridiske ydelser er revisorerne ikke overraskende i skarp konkurrence med advokaterne. I forhold til håndtering af GDPR, it-sikkerhed og digitalisering er især it-konsulenter naturlige konkurrenter

Analyse af primære rådgivere fordelt på rådgivningsydelser

”For Karnov, er det vigtigt at kende de forandringer og udfordringer revisoren står overfor, så vi kan tilpasse vores produkter bedst muligt og hjælpe dem til at levere hurtigere og bedre i hverdagen”, siger Flemming Breinholt, CEO hos Karnov Group.

Han suppleres af Charlotte Jepsen, der ser tegn på at revisorernes rolle kan blive udfordret i fremtiden:

”I takt med, at efterspørgslen efter nye rådgivningsydelser vokser, bliver revisorens rolle som mest betroet rådgiver udfordret. Derfor er det vigtigt, at branchen fortsætter med at tilpasse sig kundernes behov og ansætter faglige specialister, som dækker de områder, hvor efterspørgslen stiger for eksempel inden for områder som digitalisering og finansiering”, siger Charlotte Jepsen. 

Hun peger på, at SMV'erne i undersøgelsen forventer at hæve det digitale niveau væsentligt i de kommende år.

”Det er klart, at det vil øge SMV'ernes behov for at få hjælp og vejledning til den digitale omstilling. Her skal revisorerne kende deres besøgelsestid og være klar til at hjælpe. Når kunderne bliver mere digitale, skal revisor følge med. Det gælder ikke mindst i forhold til at forstå de nye forretningsmodeller, som følger med den teknologiske udvikling”, slutter Charlotte Jepsen.

Læs SMV-analysen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu