02. februar 2022

CSR og bæredygtighed ESG

Spændende analyse af de store virksomheders brug af ESG-nøgletal

ESG er den nye valuta for virksomheders værdiskabelse. Det er overskriften på en ny publikation 'ESG Barometer 2021' om brugen af ESG-nøgletal i C25-virksomhedernes årsrapporter for 2020.


Lisbeth Frederiksen Chefkonsulent
yse@sfe.qx 4193 3185Kommunikationsbureauet We Love People i Danmark har netop udgivet en publikation med resultatet af en analyse af 2020-årsrapporterne fra de 25 største børsnoterede virksomheder i Danmark. Titlen på publikationen er ”ESG Barometer 2021” og er den første udgave af en modenhedsanalyse omkring udviklingen i brugen af ESG-nøgletal i årsrapporter. Næste udgave adviseres til august 2022.

We Love People har valgt at foretage analysen på de 15 ESG-nøgletal, som anbefales af FSR – danske revisorer, Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq Copenhagen i den efterhånden veletablerede ESG-hoved- og nøgletalspublikation. Publikationen er netop blevet opdateret. Læs mere om den opdaterede ESG-publikation.

Analysen viser, at langt de fleste C25-virksomheder i 2020-årsrapporterne har hentet inspiration fra ESG-hoved- og nøgletalspublikationen. I gennemsnit benytter disse virksomheder ni ud af de 15 nøgletal. De mest populære er nøgletallene på klima og kønsdiversitet, og der rapporteres i betydelig grad på en ensartet måde. Det sidste er vi meget tilfredse med, da det har været et hovedformål med publikationen at harmonisere rapporteringen af ESG-nøgletal. Vi er også tilfredse med, at så stor en andel af de 15 anbefalede nøgletal faktisk indgår i C25-virksomhedernes årsrapporter, men vi så da gerne, at alle 15 nøgletal får en stor udbredelse. Det er særligt nøgletal på sygefravær, lønforskel mellem køn og lønforskel mellem CEO og medarbejdere, der halter lidt.

Det er interessant at få sådanne fakta frem om brugen af ESG-hoved- og nøgletalspublikationen, da analysen kan anvendes til at fremme brugen af publikationen yderligere. Samtidig kan analyseresultatet anvendes til at skubbe på virksomhederne til at medtage alle 15 anbefalede nøgletal, også de nøgletal, der måske kan være ubekvemme at oplyse. Alle 15 nøgletal i publikationen er udvalgt ud fra redaktionsgruppens erfaring med, hvilke nøgletal investorer og analytikere anvender i deres analyser af virksomheder og derfor er relevante.  

We Love People har desuden foretaget optælling af brugen af 13 nye ESG-hoved- og nøgletal. Her er tre nøgletal på miljøområdet (”E”), fem nøgletal på det sociale område (”S”) og fem nøgletal på ledelsesområdet (”G”). Her ses, at en meget stor andel af C25-virksomhederne oplyser om CO2-udledninger i scope 3, om affald og om arbejdsulykker. De øvrige nye nøgletal på ”S” og ”G” er mindre udbredte, men det bliver spændende at følge udviklingen i dette udvalg af nye nøgletal i de kommende år.

Publikationen indeholder ud over analysen af C25-virksomhederne med kommentering af resultaterne også en lille supplerende analyse af fem unoterede virksomheder. Tag et blik på dette afsnit og få indtryk af, hvad der sker uden for de store børsnoterede virksomheder på ESG-rapporteringen.

Vi forventer at fortsætte samarbejdet med Finansforeningen og Nasdaq om ESG-hoved- og nøgletalspublikationen, og det nye ESG-barometer fra We Love People vil være til stor nytte i vores overvejelser om den fremtidige udvikling af publikationen. Denne vil dog også blive præget af den nye EU-regulering, og det er derfor stadig for tidligt at konkludere, hvilke nye ESG-nøgletal publikationen kunne udvides med ved næste opdatering.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber