20. november 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Stadig brug for en erhvervskandidatuddannels

Politisk forlig om fremdriftsreformen giver mindre firkantede regler, men afløser ikke behovet for en erhvervskandidatuddannelse.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Med den politiske aftale bliver den automatiske tilmelding til eksamen afskaffet, og universiteterne og de studerende får mere fleksibilitet, bl.a. fordi kravet om 60 ects-point per år nu bliver sat ned til 45. Den nye aftale løser til gengæld ikke problemet for de studerende i revisorbranchen, hvor mange arbejder fuldtid ved siden af studiet.

”Justeringen af fremdriftsreformen er et skridt i den rigtige retning. Men den nye aftale blokerer stadig for et stærkt samspil mellem ansatte på virksomhederne, som samtidigt gerne vil studere. Jeg vil derfor opfordre politikerne til hurtigt at se på, om vi ikke kan tilgodese den model for kombination af teori og praksis, der igennem en lang årrække har sikret de færdige cand.merc.aud.´er en meget høj beskæftigelse. En model som mange andre uddannelser også kan nyde gavn af,” siger Charlotte Jepsen.

I dag tvinges studerende til at droppe deres karriere i et revisionsfirma medmindre de er parate til at betale op til 120 t.kr. for at tage uddannelsen på deltid. Og det gælder, selvom de studerende får løn under ansættelsen, som de betaler skat af og ikke modtager SU.  

Erhvervskandidatuddannelse er vejen frem til mere beskæftigelse
FSR – danske revisorer mener, at der bør være mulighed for et relevant erhvervsarbejde ved siden af studiet. Til gengæld skal den studerende så ikke kunne få SU. Modellen er kendt som en erhvervskandidatuddannelse, hvor studerende med fuldtidsarbejde får op til fire år til at færdiggøre deres kandidatgrad.
”På tværs af Akademikerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv og universiteterne er der et stort ønske om at indføre en erhvervskandidatuddannelse, hvor uddannelsen bliver en integreret del af en erhvervskarrierer. Det bør politikerne åbne op for, og vi i revisorbranchen stiller os gerne til rådighed som en pilotordning, ” siger Charlotte Jepsen.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Charlotte Jepsen på 4193 3198.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu