Revision Forvaltning

Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision er offentliggjort den 1. december

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udførelsen af offentlig revision. Standarderne finder anvendelse på Rigsrevisionens og godkendte revisorers opgaver ved revision af et regnskab udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i rigsrevisorloven, og træder i kraft den 1. januar 2017.