23. april 2018

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Standardbøde på 100.000 kr. til enkeltmandsvirksomhed og advarsel til revisor

I det traditionelle siamesiske sagskompleks som udløber af en kvalitetskontrol i en enkeltmandsvirksomhed, ikendes virksomheden en førstegangsbøde på 100.000. Selv om revisor personligt havde gjort sig skyldig i ikke mindre alvorlige førstegangsforseelser (manglende dokumentation af bl.a. udenlandske reelle ejere og manglende forbehold), blev hun kun sanktioneret med en advarsel pga. den relativt betydelige virksomhedsbøde.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSagerne nr. 25 og 26 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 14. juni 2017 mod respektive en enkeltmandsvirksomhed og den pågældende revisor. Sagerne lå i forlængelse af en kvalitetskontrol fra 2015. Kendelserne blev afsagt den 14. november 2017: Virksomheden blev ikendt standardbøden på 100.000 kr. for et mangelfuldt kvalitetsstyringssystem, mens revisor blev ikendt en advarsel.

Ud over systemet havde kvalitetskontrollen omfattet tre enkeltsager: En revisionsopgave, der var udvalgt som overvågningssag, samt to sager, hvor der var udført udvidet gennemgang.

Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i, at kvalitetsstyringssystemet var ”mangelfuldt i relation til procedurer for identifikation og vurdering af risici, overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme, kontrol af ledelsens pligter, efterfølgende begivenheder og supplerende handlinger ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang”. Hertil fik Erhvervsstyrelsen medhold i, at revisionsvirksomhedens interne kontrol ikke var udført tilfredsstillende, idet flere væsentlige fejl og mangler ikke var blevet identificeret ved egenkontrollen af den udvalgte revisionsopgave.

Revisornævnet fandt ikke anledning til at fravige den sædvanlige praksis ved udmåling af førstegangsbøden hverken op- eller nedad, hvorfor revisionsvirksomheden blev ikendt 100.000 kr. i bøde.

Revisor var indklaget for tre forhold:

Hun blev således kendt skyldig i de mangelfuldt planlagte og dokumenterede kontrolsager. Her bortfaldt sanktionen imidlertid efter sædvanlig praksis under henvisning til virksomhedsbøden.

Hertil havde revisor ikke indhentet dokumentation for de reelle ejere i en af sagerne, hvor der var udført udvidet gennemgang, og hvor der var involveret udenlandske reelle ejere.

Og endelig havde revisor undladt at tage forbehold i revisionssagen for manglende afskrivninger på bygninger (konkret to sommerhuse), modregning af omkostninger i den præsenterede nettoomsætning for udlejningen samt forkert klassifikation af tab ved salg af ejendom (konkret var et af de to sommerhuse blevet solgt og tabet præsenteret som en ekstraordinær post).

De to sidste forhold kunne ikke betragtes som mindre førstegangsforseelser. Under hensyn til den meget betydelige virksomhedsbøde fandt nævnet dog, at revisor alene burde tildeles en advarsel.
 

Sag nr. 25 og 26

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu