14. juni 2019

CSR og bæredygtighed Klima og miljø - TCFD

Status-rapport på Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Den anden statusrapport på TCFD’s anbefalinger fra 2017 er netop udkommet. Der er fremgang at spore i rapporteringen.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141En ny statusrapport på, hvordan der bliver arbejdet med TCFD’s anbefalinger, er netop udkommet. De vigtigste konklusioner i rapporten er:

  1. Der er flere virksomheder der inddrager klimarelaterede finansielle nøgletal og kvaliteten er blevet bedre end i 2016, men informationen er ikke tilstrækkelig til at hjælpe investorer i deres beslutningsproces
  2. Der er brug for mere klarhed om, hvordan den potentielle økonomiske indflydelse er på klimarelaterede forretningsområder i virksomhederne
  3. De virksomheder der arbejder med scenarier, fremlægger ikke en vurdering af robustheden af deres strategiske linje
  4. Flere afdelinger i virksomheden må inddrages for at arbejdet med klimarelaterede aspekter bliver en naturlig del af forretningen

Den nyeste rapport fra FN's Miljøprogram slår fast, at udledningen af drivhusgasser skal toppe i 2020 for derefter at falde markant, for at vi kan komme i mål med Paris-aftalen. I TCFD’s statusrapport konkluderes det også, at ikke nok virksomheder arbejder med og rapporterer på de klimarelaterede finansielle oplysninger, for at vi når i mål. Arbejdsgruppen omkring TCFD opfordrer investorer til at indgå dialog med virksomhederne, så virksomhederne rapporterer oplysninger, der er mest brugbare i forbindelse med investorernes beslutningsproces.

Næste skridt
Frem mod næste statusrapport i september 2020 vil arbejdsgruppen, blandt andet, arbejde på at gøre TCFD-anbefalingerne mere klare, udvikle en guide til hvordan virksomhederne kan arbejde med scenarieanalyser, samt finde best-practise-eksempler på måder at arbejde med scenarieanalyser.

Læs hele statusrapporten.

TCFD udkom med deres anbefalinger i juni 2017. Anbefalingerne indeholdt en ramme for, hvordan virksomheder og organisationer kan udvikle klimarelaterede finansielle oplysninger. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu