17. november 2020

Debatindlæg Debatindlæg

Strategisk revisorbistand er også i erhvervslivets interesse

Børsen, 17. oktober


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående debatindlæg af administrerende direktør Charlotte Jepsen og formand Lars Kronow, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Børsen. Læs debatindlægget hos Børsen.

Regeringen har sat revisorpligt på programmet for 2020. Forhandlingerne starter i løbet af efteråret, og et lovforslag forventes i begyndelsen af 2021. Regeringens initiativ sætter uden tvivl gang i en politisk debat om behovet for tillid til virksomhedernes regnskaber og skatteindberetninger over for behovet for at kunne drive virksomhed uden unødig kontrol og administrativt bøvl.

Lad det være sagt med det samme. I FSR – Danske Revisorer mener vi ikke, at vi skal have revisionspligten tilbage for alle danske selskaber. Vi skal i stedet gøre det, der på den mindst byrdefulde måde giver den bedste effekt på kvaliteten af regnskaberne og regelefterlevelsen.

I revisorbranchen er vi optagede af, at det skal være let at drive virksomhed. Vores branche trives nu engang bedst, når det går godt for erhvervslivet, og der er vækst i samfundet. I Danmark er det nemt at starte et selskab uden at sætte hus og hjem over styr. Med et indskud på 40.000 kroner er man i gang. Det er enkelt, og det er sund fornuft.

Det samme er tilfældet, når samfundet stiller krav om, at der skal være en vis kontrol med regnskaber, økonomi og transaktioner for selskaber, hvor der er begrænset hæftelse. Det er derfor, der er krav om revisors involvering, så kreditorer, leverandører, myndigheder og andre kan have tillid til og sikkerhed for, at virksomhederne overholder lovgivningen, og der er synlighed omkring selskabernes økonomiske sundhedstilstand.

Tillid og troværdighed

Tillid og troværdighed er vigtigt for at kunne have lave transaktionsomkostninger i erhvervslivet. Her spiller revisorerne en vigtig rolle, fordi de er med til at sikre, at man kan stole på de oplysninger, som virksomhederne stiller til rådighed. Tillid og troværdighed er forudsætningen for, at virksomhederne kan få adgang til den nødvendige finansiering, og et regnskab med en revisorerklæring giver tryghed og tillid til dem, der er med til at finansiere dansk erhvervsliv.

Derfor skal vi værne om tilliden til erhvervslivet. Gør vi ikke det, risikerer vi at skabe yderligere rum for omgåelse og misbrug. Og her er der desværre noget, der tyder på, at vi har en udfordring i øjeblikket. Tal fra Skat viser, at mange virksomheder laver fejl, og at nogle også omgår og misbruger moms- og skattereglerne.

En stor del af det samlede skattegab på 14 milliarder kroner kan tilskrives mindre virksomheder med en omsætning på under 10 millioner kroner. Det er omtrent den samme gruppe af virksomheder, der i dag er undtaget revisionspligt.

Sund fornuft

Der er behov for at tænke nyt, hvis vi skal have lukket skatte- og momsgabet. Det er i erhvervslivets egen interesse. Ingen lovlydige virksomheder kan konkurrere med dem, der fører pengene uden om kasseapparatet eller benytter sig af sort arbejdskraft. Men der er desværre tydelige beviser for, at det risikerer at friste svage sjæle, hvis der ikke er en tilstrækkelig kontrol.

Det store dilemma er bare, at langt størstedelen af de danske selskaber er lovlydige og betaler den skat og moms, de skal. I det lys vil krav om øget revisorbistand givetvis møde kritik fra visse kredse. Kritikkerne vil slå på, at et skærpet lovkrav koster virksomhederne penge. Og ja, revisorbistand koster penge. Men vi ved, at det øger kvaliteten i de økonomiske oplysninger, som virksomhederne skal rapportere, hvis der er en revisor involveret.

Det merprovenu, der kan skabes fra de virksomheder, som hidtil ikke har haft orden i penalhuset, mener vi kan føres tilbage til alle virksomhederne for at bringe balance i tingene. Det kan skabe økonomiske lettelser for de virksomheder, der altid har orden i tingene.

Vi er optagede af at finde en fornuftig balance, imellem at det fortsat er let at drive virksomhed, uden at det er et tag-selv-bord for de ikke-lovlydige. Hvor grænsen for revisorbistand skal ligge, er i sidste ende et politisk valg. Vi anbefaler, at den eksisterende omsætningsgrænse for, hvornår et selskab skal have revisorbistand, sættes ned fra otte millioner kroner til fem millioner kroner i omsætning.

Samtidig anbefaler vi, at små virksomheder kan nøjes med en såkaldt assistanceerklæring, som koster mindre end den fulde revision. Selv mindre bistand fra en godkendt revisor gør en stor forskel på kvaliteten. Endelig anbefaler vi en mere fokuseret skattekontrol målrettet de mindste virksomheder, der hvor risikoen for fejl og omgåelse er størst. Det er ikke bøvl og byrder. Det er sund fornuft.

Tillid og troværdighed er forudsætningen for, at virksomhederne kan få adgang til den nødvendige finansiering.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber