07. maj 2020

Rådgivning Ejerskifte

Styrk din rådgivning med et virksomhedstestamente

Virksomhedstestamentet kan være endnu et godt værktøj, der kan benyttes i din rådgivning af ejerledere og deres arvinger.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Ud over kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner være varetaget af ejeren alene. Medarbejdere eller familiemedlemmer kender måske intet til ordrebogen, særlige adgangskoder, it-systemer eller sågar produktionshemmeligheder.

Når en virksomhed mister sin ejerleder, kan det tage tid, inden en ny ledelse er på plads. Ved dødsfald vil der være en periode, mens en bobestyrer udpeges, arven fordeles og en arving indtræder i virksomheden. En anden mulighed ved dødsfald kan være, at en ledende medarbejder overtager roret i virksomheden og varetager den daglige ledelse, indtil boet er på plads.

Det er desværre alt for tit, at der ikke er lavet reelle planer for, hvad der skal ske, når virksomhedens ejer er væk. Med et virksomhedstestamente kan du få virksomhedens ejerleder til at igangsætte planlægningen af et generationsskifte, et salg eller en nedlukning.

Du kan betragte et virksomhedstestamente som en konkret drejebog for, hvad der skal ske den dag, hvor ejerlederen dør eller bliver uarbejdsdygtig. Derfor bør virksomhedstestamentet indeholde en beskrivelse af de praktiske ting, der foregår i virksomheden, sammen med anvisninger og retningslinjer. Drejebogen vil være medvirkende til at sikre den fortsatte drift i virksomheden, mens der arbejdes på at finde en ny ledelse.

Et virksomhedstestamente kan eksempelvis medvirke til:

  • At virksomhedens kunder fortsat vil opleve, at virksomheden er leveringsdygtig og overholder sine aftaler
  • At virksomhedens leverandører ikke oplever manglende varetagelse af virksomhedens forpligtelser, eksempelvis manglende betalinger
  • At virksomheden har en ledelse med beslutningskompetence
  • At arvinger kender ejerlederens ønsker for virksomhedens fremtid – uanset om det måtte være generationsskifte, salg eller fortsat drift
  • At arvinger ikke ender i en uønsket situation eller skal træffe beslutninger, de ikke er klædt på til.

Et virksomhedstestamente er ikke et juridisk bindende dokument. Men til at understøtte et virksomhedstestamente kan du tilpasse virksomhedens vedtægter og ejeraftaler. Det kan eksempelvis medvirke til, at virksomheden har en tegningsberettiget ledelse samme dag, ejerlederen ikke selv er der mere. Det er egentlig kun ejerens eget valg, hvor langt man er villig til at gå med planlægningen af virksomhedens drift ved død eller anden form for uarbejdsdygtighed.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber