25. september 2019

Erhvervsret Finansielle sektor - Høringssvar

Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

FSR – danske revisorer har den 25. september 2019 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet).


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxFSR – danske revisorer har ikke specifikke bemærkninger til de i udkastet indeholdte bestemmelser, men bidrager fortsat gerne i samarbejdet med Finanstilsynet og andre myndigheder om øget indsats over for finansiel kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Vi ser bl.a. muligheder for, at eksterne revisorer kan få en rolle i forbindelse med målrettede hvidvask-undersøgelser.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu