16. februar 2021

Fagligt fokus

Til kamp mod hvidvask – og regler uden formål

Revisorerne bidrager i stor stil til kampen mod hvidvask og terrorfinansiering – det er vi stolte af, men det er ikke alle regler på området, som virker lige formålstjenlige. Der er stor interesse for arbejdet med ikke-finansielle data blandt revisorerne, og foreningen afholdt derfor i sidste uge et webinar om ESG-data, hvor blandt andet Arla og PensionDanmark delte deres erfaringer med at bruge ESG-publikationen i praksis.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges klumme, der ser nærmere på revisorernes bidrag til kamp mod hvidvask og terrorfinansiering. Derudover kan du læse mere om foreningens ajourførte ESG-publikation, hvis du missede det netop afholdte webinar herom.

Antallet af hvidvaskunderretninger fra revisorerne har taget et kvantespring

Hvidvask af sorte penge fra kriminelle grupper er et alvorligt samfundsproblem, og både EU og det danske politiske system har med omfattende regulering signaleret, at der er høje forventninger til, at rådgiverbranchen, herunder revisorerne, bidrager til at bekæmpe problemet.

I revisorbranchen vil vi gerne være en del af løsningen på problemet og har investeret betydelige ressourcer i at forebygge og bekæmpe hvidvask. Det indebærer investeringer hos revisionsvirksomhederne i systemløsninger og kontrolprocedurer, der skal sikre honorering af de krav, der er til blandt andet risikovurdering, undersøgelses- og underretningspligt, samt omkostninger til at sikre virksomhedens compliance. Beslutningen indebærer også en tæt dialog mellem FSR – danske revisorer og myndighederne om fortolkning og praktisk håndtering af reglerne.

Indsatsen i branchen er den vigtigste grund til, at antallet af underretninger om mistanke fra revisorerne til Hvidvasksekretariatet er steget eksponentielt i den seneste tid. Fra ganske få underretninger om året i perioden 2002-2018 til cirka 2.000 underretninger om året, som er niveauet nu.

Det har betydning for tallene, at der efter myndighedernes opfattelse altid skal underrettes om ulovlige aktionærlån. Også i tilfælde, hvor revisor har fået kunden til at udbedre lånet ved enten at betale indkomst-eller udbytteskat af det. Og selvom det er oplysninger, der i forvejen fremgår af revisors påtegning.

Vi vil gerne fra FSR – danske revisorers side opfordre til, at myndighederne ændrer indsatsen fra at fokusere på kvantitet og proces til i stedet at fokusere på kvalitet og substans og på at finde de rigtige sager. Et godt eksempel er spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening og tilfører kvalitet, at revisor skal underrette Hvidvasksekretariatet i de situationer, hvor forholdet – for eksempel et ulovligt aktionærlån – er bragt på plads.

Foreningen deltager i en arbejdsgruppe om hvidvask og -tilsyn, som er nedsat af Erhvervsstyrelsen i regi af Revisorrådet. I dette arbejde vil foreningen bringe spørgsmålene op om både underretningen af de berigtigede, ulovlige kapitalejerlån og om myndighedernes tavshedspligt i de tilfælde, hvor en underretning kommer fra revisor. En tavshedspligt, som flere medlemmer har oplevet, bliver brudt.

ESG (Enviromental, Social and Governance) nøgletal er det nye sort

FSR – danske revisorer afholdt i sidste uge et webinar med 350 deltagere om ESG-hoved- og nøgletalspublikationen sammen med Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen/CFA Society Denmark. Blandt oplægsholderne var Susanne Andersen og Janni Opstrup fra Arla og Susanne Østergaard Lundby fra PensionDanmark, som fortalte om deres arbejde med ESG-data, og hvad ESG-publikationen har betydet for deres arbejde.

ESG-publikationen, der udkom i 2019, er netop blevet ajourført i december 2020. Siden publikationen udkom første gang, har vi set stadigt flere både små og store virksomheder rapportere om en række af de 15 foreslåede nøgletal.

Som opfølgning på ajourføringen fortalte Arla og PensionDanmark – to meget forskellige brugere af publikationen - hvordan de arbejder med ikke-finansielle data. De to virksomheder har det til fælles, at de arbejder seriøst med ESG-data på samme nøgterne måde, som de gør med finansielle data. De relevante nøgletal til årsrapporten bliver udvalgt, data bliver indsamlet, behandlet, kontrolleret m.m. For et produktionsselskab som Arla har det været en lang proces at få en rapportering efter principperne i ESG-publikationen stablet på benene. PensionDanmark havde derimod en kortere proces, fra beslutningen om at rapportere efter ESG-publikationen blev taget, til de anvendte og fulgte den i deres rapporteringer.

Begge virksomheder har valgt, at ESG-nøgletallene i årsrapporten skal omfattes af revisors arbejde – for Arlas vedkommende dog i første omgang med begrænset sikkerhed, men med målsætning om høj grad af sikkerhed, som set hos PensionDanmark.

Arla og PensionDanmark har fået god respons fra deres interessenter for valg af ESG-nøgletallene fra vores publikation og ikke mindst for at have revisorerklæringer herpå. Det er mit håb, at flere virksomheder begynder at anvende ESG-publikationen, og at revisorerne kan være med til at sikre den afgørende tillid og troværdighed i ESG-nøgletallene.

FSR – danske revisorers medlemmer kan se webinaret på FSR.dk.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber