22. juni 2017

Ugens kommentar 2017

Til kamp mod regnskabsfusk

Kommentar, 22. juni


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198”Sådan undgår du elfusk”. Med den overskrift går Sikkerhedsstyrelsen til kamp mod ulovlige elinstallationer. Sikkerhedsstyrelsen har til formålet udarbejdet et register over autoriserede elinstallatører, som styrelsen anbefaler, så forbrugerne kan sikre sig mod ulovligt elarbejde, som hvert år forårsager mange hundrede brande.

I lyset af de mange eksempler på fejlagtige og mangelfulde regnskaber, der findes i CVR-registeret, og mediehistorier om ulovlige og manipulerede regnskaber kan det undre, at Erhvervsstyrelsen ikke for længst har igangsat en tilsvarende kampagne mod regnskabsfusk. Det bør være en prioriteret myndighedsopgave at sikre, at kvaliteten af de regnskaber, der ligger i de officielle registre har en kvalitet, så brugerne kan disponere i tillid til, at regnskaberne er i orden og overholder reglerne.

Erhvervsstyrelsen har tværtimod prioriteret at udarbejde en vejledning til virksomhederne om, hvordan de fravælger at få deres regnskab revideret. Det er der 100.000 virksomheder, der har gjort. Resultatet er, at der i dag ligger mange regnskaber i CVR-registret, som ikke bare er fejlagtige og mangelfulde, men som er direkte misvisende. Eksempelvis er der regnskaber, hvor virksomheden selv har udarbejdet den påtegning af årsregnskabet, som det er revisors opgave at afgive. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre at indberette regnskaber, som ikke opfylder lovens krav. Systemet burde spærre for den slags indberetninger.

Foreningen har gennem længere tid påpeget det problematiske i, at virksomheder med ringe eller ingen regnskabsmæssige kompetencer selv, eller via assistance fra ukyndige, udarbejder og indsender årsrapporter til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen. Vi har gennem kampagnen rigtigrevisor.dk italesat de åbenlyse fordele, der er ved at benytte en godkendt revisor i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport. Og vi har gennem analyser dokumenteret værdien af, at virksomhedernes regnskaber er reviderede.

Ligesom ulovlige elinstallationer og elfusk kan forårsage alvorlige skader, kan ulovlige og manipulerede regnskaber påføre andre store økonomiske tab. Det har DR Kontant dokumenteret med en række udsendelser, hvor leverandører i tillid til, at de regnskaber, der ligger i myndighedernes registre er retvisende, er blevet snydt så vandet driver. Vi har foreslået, at den offentlige kontrol med regnskaberne skærpes. Det gælder navnlig de regnskaber, hvor revisionen er fravalgt. Den uafhængige revisors påtegning af regnskaber er den bedste garanti for, at regnskaber er retvisende. Derfor bør Erhvervsstyrelsen også overveje at markere med en særlig mærkning, om et regnskab er revideret eller ej, så det er transparent for brugerne, om regnskabet er kontrolleret af en uafhængig tredjemand. Det er ikke tilfældig, at det er en af markørerne i skattekontrollen, om et regnskab er revideret eller ej. Alle undersøgelser viser, at virksomheder, der får deres regnskab revideret, er mere regelrette.

Udover mærkning af reviderede regnskaber bør myndighederne give automatikken i modtagerkontrollen et eftersyn. Der ligger alt for mange groft fejlbehæftede regnskaber i CVR-registret, og det er ikke betryggende.

En vigtig del af foreningens mission er at bidrage til et sundt og ordentligt erhvervsliv. Derfor fortsætter vi vores kampagne rigtigrevisor.dk, hvor vi oplyser virksomhederne om fordelene ved at benytte en godkendt revisor, og vi fortsætter indsamlingen af åbenlyse fejlagtige regnskaber i CVR-registret og sender dem videre til Erhvervsstyrelsen, så tingene kan blive bragt i orden, og vi undgår regnskabsfusk. Vi er her kun for at hjælpe.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu