27. marts 2015

Ugens kommentar 2015

Tilliden forsvandt og revisorbranchen i Holland fik et ultimatum

Ugens kommentar, 27. marts 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det er oftest en fordel at have serveretten. Det gælder i tennis, og det gælder i politik. Det er afgørende at kende og læse sin modstander rigtigt. Men det er ligeså afgørende at være på forkant og udvise rettidig omhu.
Det gælder også for en brancheforening, som skal forebygge urimelig regulering og sikre optimale rammevilkår for sine medlemmer. Uvilje mod forandringer, korslagte arme og en reaktiv tilgang betyder, at man overlader initiativet til embedsmænd og politikere, og det kommer der ikke altid noget godt ud af.

At legitimitet og tillid sammen med en proaktiv ageren er forudsætningen for at kunne have indflydelse på egne dagsordener, fik jeg bekræftet på en workshop i Bruxelles i denne uge. Her berettede den hollandske revisorforening om det forløb, den havde været igennem sidste år efter et antal skandalesager, massive problemer med kvaliteten og en befolkning, som helt havde mistet tilliden til revisorbranchen.
Beskeden fra den ansvarlige minister til branchen var: Revisorbranchen får fire måneder til at komme op med en handlingsplan, som kan genskabe tilliden til revisorerne som offentlighedens tillidsrepræsentant - ellers finder vi på noget.

Under overskriften ”I offentlighedens interesse” lancerede den hollandske revisorbranche et omfattende katalog med initiativer, som skal genskabe tilliden til professionen. Der er tale om meget indgribende initiativer. 

I den danske revisorbranche har der også være udfordringer med kvaliteten og enkeltsager, som er blæst op i medierne. Dog ikke i samme omfang som hos vores hollandske kolleger.
Men det har ikke afholdt os fra at tage fat på de udfordringer, der har været, og vi har gjort kvaliteten i revisorbranchen til et af vores must win-battles og udarbejdet en 17-punkts handlingsplan.
Købet af rettigheder til at forhandle CaseWare og etableringen af vores kvalitetskorps er vigtige elementer i den kamp. Det samme gælder de seneste justeringer af vedtægterne, så foreningen fremover kan ekskludere brodne kar, som ikke leverer den høje kvalitetsstandard, som vi - som profession - gerne vil kendes på.
Vi er overbeviste om, at vi ved selv at tage teten og proaktivt handle på de udfordringer, vi objektivt kunne konstatere der var, har holdt ubehagelig lovgivning fra døren. At vi så oveni købet kan konstatere en halvering af andelen af revisionsfirmaer, som Revisortilsynet sender i nævnet, kan vi kun glæde os over.

Men tilbage til læren af forløbet i Holland. Hvis ikke en branche eller profession har den fornødne legitimitet og kan dokumentere sit bidrag til samfundet, så er det svært at vinde gehør for sine synspunkter.
Tillid og troværdighed er helt afgørende for revisorbranchens legitimitet og rollen som offentligheden tillidsrepræsentant. Det er baggrunden for, at vi holder fast i kvalitetsdagsordenen og som det seneste initiativ lancerer Kursuskaravanen. Det er foreningens nye efteruddannelsestilbud til medlemmerne.
Målet er at komme ud til revisorerne og være på forkant med aktuel og relevant undervisning, så vores medlemmer er et hundrede procent ajour og up to date. Vi skal væk fra, at den obligatoriske efteruddannelse er et spørgsmål om at tælle timer. Det skal handle om faglig fordybelse med et forretningsmæssig perspektiv. Det er forudsætningen for at kunne levere høj kvalitet og dermed kunne bevare sin legitimitet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu