02. april 2019

Skat Skat - Info fra skat

Tips og Tricks fra Skattestyrelsen til indberetning af oplysningsskemaet 2018

Få gode råd i forbindelse med oplysningsproceduren for oplysningsskemaet 2018.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR – danske revisorer har modtaget Tips og Tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2018 fra Skattestyrelsen. Notatet indeholder gode råd i forbindelse med oplysningsproceduren og skal udelukkende ses som en vejledning. Notatet kan således ikke anvendes til at finde ud af om en given indkomst/fradrag er oplysningspligtig.

Notatet indeholder blandt andet tips og tricks omkring oplysninger vedrørende virksomhedsordningen, ansvar for fortrykte og feltlåste beløb på oplysningsskemaet, automatisk ændringsforslag, oplysninger vedrørende tofamiliehuse og meget mere.

Skattestyrelsen oplyser fx, at oplysningsskemaet har fået en ny rubrik 123, som hedder ”Er sikkerhedsstillelse afviklet før 1. januar 2018?”. Feltet er skabt til de situationer, hvor sikkerhedsstillelser ikke er afviklet, og der derfor skal ske efterbeskatning af opsparet overskud i perioden 11.6.2014 til 31.12.2017.

Det fremgår tillige, at hvis en selvstændig erhvervsdrivende driver udenlandsk virksomhed og ønsker at anvende kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen, skal tilvalget foretages to steder i TastSelv: i afsnittet Udenlandsk virksomhed og i afsnittet Virksomhedsindkomst og fradrag, rubrik 147.

Som følge af den nye skattekontrollov er skatteydere ikke juridisk ansvarlige for indholdet af de fortrykte og feltlåste beløb på årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Skatteyderne har ingen pligt til at kontrollere eller korrigere indberettede beløb i de låste felter. Ved uenighed på låste felter kan borgeren dog kontakte Skattestyrelsen eller borgeren kan vælge at kontakte den tredjepart, der har indberettet oplysningen til det låste felt.

Læs alle Skattestyrelsens Tips og Tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu