17. april 2020

Skat Skat - Info fra skat

Tips og tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2019

Skattestyrelsen har igen i år udarbejdet en tips og tricks til oplysningsskemaet. Det største opmærksomhedspunkt er, at fristen er udsat til 1. september 2020 som følge af coronakrisen.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR – danske revisorer har modtaget tips og tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2019 fra Skattestyrelsen. Notatet indeholder gode råd i forbindelse med oplysningsproceduren og skal udelukkende ses som en vejledning. Notatet kan således ikke anvendes til at finde ud af, om en given indkomst eller fradrag er oplysningspligtig. Læs notatet.

Betydningen af coronakrisen
Skattestyrelsen har udskudt fristen for indberetning af oplysningsskemaet til den 1. september 2020.

Det er muligt at indberette oplysninger inden fristen, og indberetter man inden 1. september, fortæller Skattestyrelsen, at man hurtigere vil få sin overskydende skat udbetalt.

Fristen for restskat er ikke udskudt. FSR er i dialog med Skattestyrelsen om det, da det ikke giver mening at udskyde fristen for indberetning til 1. september samtidig med, at man fastholder fristen for betaling af restskat.

Indberetningen af befordringsfradraget vil sandsynligvis være et felt, skatteyder skal forholde sig til, når man formodentlig ikke har haft den samme transport til/fra arbejdet.

Derudover kan man orientere sig på skat.dk/corona for konsekvenserne af corona i forhold til skattelovgivningen.

Flere låste felter i oplysningsskemaet
Skattestyrelsen har i år ændret i oplysningsskemaet, så flere felter er låste. Udgangspunktet for udformningen af oplysningsskemaet for 2019 er blandt andet skatteyders indkomstforhold i 2018. Er skatteyders indkomstforhold ændret i forhold til indkomstkilder eller oplysningspligtige fradrag, må man derfor forvente, at visse felter vil være låste.

Er der behov for, at låste felter bliver åbne, skal man rette henvendelse til Skattestyrelsen via ”Ret årsopgørelsen” med specifikation af felt og årsag. Skattestyrelsen anbefaler, at rådgiver skriver sine kontaktoplysninger for at lette sagsbehandlingen. Er det nødvendigt at rette henvendelse til Skattestyrelsen, er der udarbejdet en præsentation af selvbetjeningsløsningen, som kan læses her.

Ændringerne i oplysningsskemaet har ikke effekt for selvstændigt erhvervsdrivende, borgere med udlandsforhold, eller borgere, som modtager en årsopgørelse og for eksempel er hovedaktionær.

Nye felter og andre relevante forhold i oplysningsskemaet
Notatet indeholder blandt andet tips og tricks omkring oplysninger vedrørende flytning af beløb ml. ægtefæller, hvor en bestemt rækkefølge for flytning er nødvendig for korrekt indberetning. Ligeledes er der en vejledning til indberetning, hvis man driver virksomhed i udlandet.

Skattestyrelsen oplyser desuden om et nyt felt vedrørende investorfradrag og fjernelse af feltet om sikkerhedsstillelse ved virksomhedsordningen. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu