CSR og bæredygtighed Tjeklister og faktaark 17. december 2019

Tjekliste til § 99 a: Redegørelse for samfundsansvar

Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til årsregnskabslovens § 99 a for at sikre overholdelse af de krav, der er til virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar.