14. september 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

To domme i sagskompleks om hvidvask af 100 mio. kr. i gennemstrømningsselskaber

To medhjælpere straffes med henholdsvis halvandet og tre et halvt års fængsel samt idømmes konkurskarantæne. Selskaberne, som er anvendt til gennemstrømning af kriminelle midler, men i øvrigt begge er under konkurs, ikendes bøder på ca. halvdelen af de hvidvaskede beløb. I begge sager var gennemstrømningen quick og altså også dirty, uden at det oplyses, hvilke kriminelle før-forbrydelser midlerne stammede fra.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxEn 40-årig mand fra København blev den 14. august ved Retten i Lyngby idømt halvandet års fængsel og konkurskarantæne i fem år for at stille sit NemID til rådighed og lade sig registrere som direktør i et selskab, der hvidvaskede millioner af kroner. Manden blev dømt for hvidvask af i alt 8.193.087,52 kr. og forsøg på hvidvask af 641.655,92 kr. Selskabet, som blev brugt til hvidvask, og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 4.100.000 kr., og der blev konfiskeret 641.655,92 kr. hos selskabet.

Få uger før selskabet begyndte at overføre store pengebeløb til udenlandske selskaber, blev manden registreret som direktør. Her stillede han sit NemID til rådighed for overførsler af penge til udlandet. Så snart overførslerne til udlandet ophørte knap tre måneder senere, trådte han ud af selskabet.

Der var i perioden ingen ansatte i selskabet, ligesom der ikke blev indberettet moms til SKAT. 

Derfor mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), at der ikke var tale om reel drift af selskabet, men derimod hvidvask af penge.

Den dømte udtog sig betænkningstid i forhold til anke af sagen, jf. denne nyhed.

I en anden sag i samme sagskompleks blev en 27-årig mand den 30. august ved Retten i Lyngby idømt tre et halvt års fængsel og konkurskarantæne for igennem tre måneder at stille sit NemID og sin firmakonto i sit eget vikarbureau til rådighed for personer og virksomheder til hvidvask af i alt 27.847.718 kr. Vikarbureauet, som blev brugt til hvidvask, og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 13.900.000 kr.

Den dømte udtog sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen, jf. denne nyhed.

De to sager trækker ifølge SØIK tråde til en række andre selskaber, hvoraf der allerede er rejst tiltale mod fire andre selskaber. I alt mener SØIK, at der er tale om hvidvask for mere end 100 mio. kroner, og der kan derfor forventes en række yderligere straffesager.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu