31. januar 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation

To revisorer fra EY indbragt vedrørende revisionen af Danske Banks regnskab for 2014

I forlængelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 1, har Erhvervsstyrelsen indbragt to revisorer vedrørende revisionen af Danske Banks regnskab for 2014. Klagepunkterne vedrører angivelig mangelfuld dokumentation vedrørende revision af hvidvaskområdet. EY er uenig i kritikken.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen 29. januar offentliggjorde Erhvervsstyrelsen, at den har indbragt to revisorer fra EY vedrørende revisionen af Danske Banks regnskab for 2014, jf. denne nyhed fra styrelsen.

Erhvervsstyrelsen har efter klagepunkterne angiveligt konstateret, ”at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning”. Og ”at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank A/S”.

EY er uenig i kritikken.

Hertil bemærkes det, at klagen vedrører angivelig mangelfuld dokumentation og således ikke har afsæt i konstaterede fejl og mangler i regnskabet, revisionspåtegningen eller revisionsprotokollen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu