09. maj 2019

Regnskab Årsregnskabsloven

Tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

FSR – danske revisorer har den 9. maj 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven.


FSR - danske revisorer har gennemgået de tre udkast til bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven
  • Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS–bekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

Vi har bemærkninger til de to førstnævnte bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven
Generelt har vi stor sympati for, at bekendtgørelsen er skrevet mere generisk og derved er blevet mere kortfattet og overskuelig. Den generiske beskrivelse er med til at tydeliggøre, hvor der er forskellige krav og muligheder for de forskellige redegørelser, hvorved der så naturligt kan være behov for at overveje hensigtsmæssigheden heraf.

IFRS-bekendtgørelsen
§ 4: Bestemmelsen oplister en lang række paragraffer i ÅRL, der ikke skal anvendes ved IFRS-regnskabsaflæggelse i Danmark. Det vil være langt lettere at arbejde med en positiv afgrænsning, hvor det tydeligt fremgår, hvilke paragraffer i ÅRL der ligeledes finder anvendelse for IFRS-aflæggere.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu