09. oktober 2019

Revision Revisornævnet - Uafhængighed - Bøder over 100000

Uafhængighed – bestyrelsesmedlem i revisionsvirksomheden også direktør hos revisionsklient

Førstegangsforseelser i relation til overtrædelse af uafhængighedsreguleringen takseres til en bøde på 100.000 kr. Dette var tilfældet i en sag, hvor direktøren i en revisionsklients virksomhed samtidigt sad i revisionsvirksomhedens bestyrelse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 32-2018 mod revisor og nr. 33-2018 mod revisionsvirksomheden blev indbragt den 2. juli 2018 af Erhvervsstyrelsen i forlængelse af en kvalitetskontrol efterfulgt af en revisorundersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3.

Revisor havde afgivet en revisionspåtegning den 30. september 2015 om en revisionsklients årsrapport for 2014/15 og en revisionspåtegning den 25. september 2016 om samme revisionsklients årsrapport for 2015/16. Direktøren i den pågældende revisionsklients virksomhed var samtidigt bestyrelsesmedlem i revisionsvirksomheden.

Dette var en trussel mod revisors uafhængighed efter detailbestemmelsen i den daværende uafhængighedsbekendtgørelses § 6, stk. 1, nr. 3, nu § 6, stk. 1, nr. 4. Nævnet fandt, at det efter en konkret vurdering ikke var muligt at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger, der kunne overbevise en velinformeret tredjemand om, at uafhængigheden ikke var anfægtet.

Revisor sanktioneres som forventeligt med en bøde på 100.000 kr. i kendelsen af 8. marts 2019 for en førstegangsforseelse i relation til uafhængighed. Ligeså forudseeligt frikendes revisions-virksomheden.

Revisor havde forgæves forsøgt sig med nogle klassiske faktuelle argumenter: Direktøren havde skriftligt erklæret, at revisor ikke var afhængig, selskabet var hvilende og uden driftsaktiviteter og relevans for eksterne regnskabsbrugere, direktøren havde som bestyrelsesmedlem ingen indflydelse på den daglige drift i revisionsvirksomheden, og § 6, stk. 1, nr. 3, er en gul lys trussel, hvor man ikke kan sætte skøn under regel, det vil sige fortolke situationer ind, hvor der foreligger generelle forbud.

Sag nr. 32-2018 og nr. 33-2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu