Almene boligorganisationer 2021

Bliv klar til at levere revision og rådgivning, der matcher de seneste lovændringer – og den deraf følgende praksis.


Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller cand. merc. aud. med flere års erfaring på området. Undervisningen foregår på masterniveau.

Udbytte:

  • Få opdateret din viden og styr på de seneste ændringer inden for den almene boligsektor, herunder hvad ændringerne i revisionsinstruksen indebærer.
  • Få indblik i revisions- og regnskabsmæssige emner, der giver anledning til usikkerhed i praksis

KURSUSBESKRIVELSE

Få opdateret din viden og styr på de seneste ændringer inden for den almene boligsektor.

Ministeriets fokus på boligorganisationernes effektive administration vil søges klarlagt med henblik på, at du fremadrettet kan indgå i konstruktiv dialog med boligorganisationerne om emnet.

Kurset sætter endvidere fokus på revisions- og regnskabsmæssige emner, der i praksis giver anledning til drøftelser og overvejelser, herunder problemstillinger i forbindelse med afgivelsen af diverse erklæringer til Landsbyggefonden.

Underviser

Kursusleder Rene Hattens

Yderligere underviserteam offentliggøres senere


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber