Bæredygtighed for finansafdelingen - CSRD i praksis

Fra 1. januar 2025 skal ca. 2500 danske virksomheder i regnskabsklasse C (stor) være klar til at følge rapporteringskravene i CSRD og ESRS standarderne. Langt de fleste af disse virksomheder mangler både ressourcer og kompetencer inden for ESG området. Der er en væsentlig risiko forbundet med de kommende CSRD rapporter, hvis virksomhederne ikke kan ansætte nødvendige ressourcer eller alternativt uddanne nuværende medarbejdere.


Baseret på modul 1 og 2 fra Bæredygtighedsuddannelsen, samt en skræddersyet fremmødedag, hvor fokus vil være på praktiske eksempler og udførelse, vil denne uddannelse for ikke-revisorer klæde deltagerne på til at kunne implementere CSRD.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er rapporteringsansvarlige og controllere i store virksomheder (regnskabsklasse C stor) samt øvrige virksomheder der frivilligt vælger at følge CSRD.

Formål

Formålet med fremmødedagen er at sikre at deltagerne kan anvende teorien der præsenteres på modul 1 og 2 i praksis til: 

  • At tilrettelægge et CSRD implementeringsprojekt
  • At forstå revisors arbejde og erklæringsniveau med henblik på at sikre en god dialog med revisor og dokumentere arbejdet i passende kvalitet
  • At kunne tilrettelægge en DMA proces og sikre compliance med kravene i ESRS
  • At kunne håndtere en række praktiske problemstillinger ved ESRS i praksis, herunder vide hvornår en politik er fyldestgørende ift. at imødekomme oplysningskravene, hvordan mål formuleres, mv.
  • At kunne analysere værdikæden som påkrævet af ESRS
  • At kunne opbygge rapporteringsprincipper og forstå udfordringer ved kriteriers egnethed, neutralitet og øvrige kvalitative forhold
  • At opbygge kontroller med henblik på at reducere risikoen for tilsigtede og ikke-tilsigtede fejl i rapporteringen.

Derudover ønsker vi også at facilitere netværk blandt deltagerne. 

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, praktiske eksempler, cases, opgaver og diskussioner. 
 

Undervisere

Martin Schmidt er uddannet statsautoriseret revisor og har stor erfaring fra rapporterings- og revisorbranchen, som både rådgiver og revisor. Før stiftelsen af NORD advise, var Martin Partner og leder af KPMG Danmarks Reporting and Accounting Advisory Services afdeling, en afdeling med fokus på ESG og finansiel rapportering, assurance services, investor relations, M&A mv. Martin er velkendt i revisorbranchen fra uddannelse og eksamen på bl.a. SR akademiet, ligesom han har været med til at udvikle FSRs Bæredygtighedsakademi, hvor han også underviser. Martin er næstformand for FSRs Bæredygtighedsudvalg og er yderligere medlem af Accountancy Europe.

Daniella Krol har stor erfaring fra rapporterings- og revisorbranchen, som både regnskabs- og rapporteringsspecialist, og som revisor. Før stiftelsen af NORD advise, var Daniella leder af KPMG Danmarks ESG Reporting and Advisory afdeling med seks dedikerede medarbejdere. Hun har også arbejdet som senior IFRS accounting and reporting specialist hos A.P. Møller-Mærsk, hvor hun var projektleder på implementering af EU Taksonomien. Daniella har været med til at udvikling FSRs Bæredygtighedsakademi, ligesom hun også underviser revisorer i Danmark, der skal autoriseres til at kunne skrive under på CSRD review- og revisionserklæringer. Daniella har bestået CFAs ESG Investing kursus.

 
 

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber